marzec 2021

JavaScript

Różnice między setInterval a setTimeout w JavaScript

W JavaScript, zarówno setInterval jak i setTimeout są wbudowanymi funkcjami czasowymi, które pozwalają na wykonanie kodu po określonym czasie. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, służą do różnych celów i działają w odmienny sposób. Rozumienie różnic między tymi funkcjami jest kluczowe dla efektywnego zarządzania czasem i zdarzeniami w aplikacjach JavaScript.

JavaScript

Mediator – wzorzec projektowy w JavaScript

Mediator to centralny węzeł komunikacyjny w programie zarządzający przesyłaniem wiadomości w rozproszonym systemie. Zainteresowane obiekty wiedzą o mediatorze, ale o sobie nawzajem już nie. Mediator zdejmuje odpowiedzialność za komunikację między obiektami dostarczając interfejs do wysyłki oraz odbioru wiadomości. Kod staje się dzięki mediatorowi czytelniejszy, ale jeśli zawiedzie przestaną działać elementy aplikacji, które z niego korzystają.

JavaScript

Czym jest clean function w JavaScript?

W programowaniu, zwłaszcza w JavaScript, termin “clean function” (czysta funkcja) odnosi się do funkcji, która spełnia dwa główne kryteria: nie posiada efektów ubocznych (nie zmienia stanu zewnętrznego) i zwraca wartość, która jest wyłącznie zależna od jej argumentów. Czyste funkcje są podstawowym elementem programowania funkcyjnego, pomagając w tworzeniu bardziej przewidywalnego i łatwiejszego do testowania kodu.

Scroll to Top