Czym jest clean function w JavaScript?

W programowaniu, zwłaszcza w JavaScript, termin “clean function” (czysta funkcja) odnosi się do funkcji, która spełnia dwa główne kryteria: nie posiada efektów ubocznych (nie zmienia stanu zewnętrznego) i zwraca wartość, która jest wyłącznie zależna od jej argumentów. Czyste funkcje są podstawowym elementem programowania funkcyjnego, pomagając w tworzeniu bardziej przewidywalnego i łatwiejszego do testowania kodu.

Przykład czystej funkcji w JavaScript

Zacznijmy od prostego przykładu czystej funkcji, która oblicza pole kwadratu na podstawie długości jego boku.

// Czysta funkcja obliczająca pole kwadratu
function squareArea(side) {
    return side * side;
}

Ta funkcja jest czysta, ponieważ spełnia oba wymagane kryteria:

  1. Nie ma efektów ubocznych: Nie modyfikuje żadnych zewnętrznych stanów ani zmiennych.
  2. Zwraca wynik zależny tylko od swoich argumentów: Wynik jest zawsze taki sam dla tych samych wartości argumentów.

W tym przykładzie, funkcja displaySquareArea wykorzystuje naszą czystą funkcję squareArea do obliczenia pola kwadratu, a następnie wyświetla wynik użytkownikowi. Chociaż displaySquareArea sama w sobie nie jest czystą funkcją (ponieważ odczytuje i modyfikuje stan DOM), korzysta z czystej funkcji squareArea do wykonania obliczeń.

Podsumowanie

Czyste funkcje są kluczowym elementem programowania funkcyjnego w JavaScript. Charakteryzują się brakiem efektów ubocznych i deterministycznymi wynikami, co sprawia, że są one bardziej przewidywalne i łatwiejsze do testowania. Używanie czystych funkcji pomaga w tworzeniu bardziej modularnego, łatwiejszego do zrozumienia i utrzymania kodu. Przez ograniczenie zależności zewnętrznych i unikanie zmian stanu, programiści mogą zbudować bardziej solidne i skalowalne aplikacje.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.
Scroll to Top