Czy trzeba kończyć średnikiem instrukcje w JavaScript?

W JavaScript średnik (;) jest używany do oddzielania instrukcji od siebie, co pozwala interpreterowi na jednoznaczne zrozumienie, gdzie kończy się jedna instrukcja, a zaczyna kolejna. Jednak JavaScript jest również znany z mechanizmu automatycznego wstawiania średników (Automatic Semicolon Insertion, ASI), który może wprowadzać pewne zamieszanie wśród programistów. W tej lekcji przyjrzymy się, kiedy średniki są wymagane, kiedy mogą być pominięte, oraz jak najlepiej podejść do ich stosowania w praktyce.

Przykład kodu

Poniżej znajduje się prosty przykład kodu HTML z wbudowanym skryptem JavaScript, który ilustruje zarówno użycie, jak i pominięcie średników.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Przykład Średników w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Deklaracja zmiennych
    let message = 'Witaj, świecie!'
    let year = 2021
    
    // Funkcja wyświetlająca wiadomość
    function showMessage() {
      alert(message); // Pominięcie średnika
    }
    
    // Wywołanie funkcji
    showMessage()
    
    // Pętla for z użyciem średników
    for (let i = 0; i < 5; i++) {
      console.log(i);
    }
  </script>
</body>
</html>

Kiedy średniki są wymagane?

 1. Wielokrotne instrukcje w jednej linii: Jeśli umieszczasz więcej niż jedną instrukcję w jednej linii, musisz oddzielić je średnikami.
let a = 1; let b = 2; let sum = a + b;
 1. Pętle i instrukcje sterujące: W przypadku pętli for, średniki są używane do oddzielenia jej trzech części (inicjalizacji, warunku, inkrementacji).

Kiedy można pominąć średniki?

Wiele sytuacji w JavaScript nie wymaga jawnego zakończenia instrukcji średnikiem dzięki ASI, np.:

 • Na końcu bloku ({ ... })
 • Przed zamknięciem tagu </script>
 • Po instrukcjach kontrolnych jak if, for, while, które są bezpośrednio segowane przez blok kodu

Dobre praktyki

Choć JavaScript oferuje dużą elastyczność w kwestii średników, wielu deweloperów i style programowania zalecają ich konsekwentne używanie. Argumenty za takim podejściem obejmują:

 • Jasność i spójność: Konsekwentne użycie średników sprawia, że kod jest łatwiejszy do odczytania i zrozumienia.
 • Unikanie subtelnych błędów: ASI może czasami działać nieintuicyjnie, prowadząc do trudnych do zdiagnozowania błędów.

Podsumowanie

Choć technicznie nie zawsze trzeba kończyć instrukcje średnikiem w JavaScript, to konsekwentne ich stosowanie jest zalecane jako dobra praktyka programistyczna. Pomaga to w utrzymaniu czystości kodu, unikaniu błędów związanych z automatycznym wstawianiem średników, oraz zapewnia większą spójność wśród projektów i zespołów programistycznych. Pamiętając o tych zasadach, można skutecznie zarządzać użyciem średników w swoich projektach JavaScriptowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top