Author name: Kuba

Python

Co to jest indeks ujemny w Pythonie?

W języku programowania Python, indeksy ujemne są potężnym narzędziem, które pozwala na łatwe i intuicyjne odwoływanie się do elementów sekwencji, takich jak listy czy napisy, zaczynając od końca. Ta funkcjonalność jest szczególnie użyteczna, gdy chcemy pracować z elementami znajdującymi się na końcu kolekcji, bez potrzeby obliczania ich dokładnej pozycji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, […]

Java

Jak utworzyć niestandardowy pakiet zasobów (resource bundle) dla konkretnego ustawienia regionalnego w Javie?

Tworzenie niestandardowego pakietu zasobów w Javie jest kluczowe dla aplikacji wielojęzycznych, które potrzebują dostosowywać treści do różnych ustawień regionalnych. W tym artykule przedstawię kompletny przewodnik na temat tworzenia i używania pakietu zasobów w konkretnym Locale. Przykład praktyczny Rozpoczniemy od przygotowania dwóch klas: jednej dla pakietu zasobów i drugiej z metodą main, która użyje tego pakietu.

Python

Jak stworzyć atrybut prywatny w klasie w Pythonie?

Jak stworzyć atrybut prywatny w klasie w Pythonie? Wstęp: Python, będąc językiem o dużej elastyczności, pozwala programistom na definiowanie atrybutów w klasach jako “publiczne” lub “prywatne”. Atrybuty prywatne są używane do ukrywania danych wewnątrz klasy i zapewnienia, że mogą być one dostępne tylko za pomocą metod wewnątrz tej klasy. To podejście jest znane jako enkapsulacja

Java

Jakie są zastosowania klasy Runtime w Java?

Klasa Runtime w języku Java pełni kluczową rolę w zarządzaniu środowiskiem wykonawczym aplikacji. Umożliwia interakcję z otoczeniem, w którym działa program, oferując metody do zarządzania pamięcią, procesami zewnętrznymi oraz zasobami systemowymi. W tej lekcji przeanalizujemy, jak można wykorzystać Runtime do wykonania zewnętrznych poleceń systemowych. Przykład użycia klasy Runtime Poniżej znajduje się kompletny przykład, ilustrujący użycie

Python

Jak używać funkcji readline() w Pythonie?

Funkcja readline() w Pythonie służy do czytania pojedynczej linii z pliku. Jest niezwykle przydatna podczas pracy z plikami, gdy interesuje nas krokowe przetwarzanie danych, linia po linii, co może być szczególnie ważne w przypadku dużych plików lub gdy chcemy zachować niskie zużycie pamięci. W tym artykule przedstawimy, jak efektywnie korzystać z readline(), prezentując praktyczne użycie

Java

Czym są klasy Wrapper w Javie?

Klasy Wrapper w Javie są kluczowym elementem, który pozwala na przechowywanie typów prostych (prymitywnych) jako obiekty. Java używa typów prostych, takich jak int, double, char, które nie są obiektami; mają one bezpośrednie wartości i nie posiadają metod. Klasy Wrapper, takie jak Integer, Double, Character, zapewniają sposób na traktowanie prostych typów danych jak obiektów, co jest

Python

Jak używać moduł os w Pythonie?

Moduł os w Pythonie jest potężnym narzędziem do interakcji z systemem operacyjnym. Umożliwia wykonywanie wielu operacji związanych z systemem plików, takich jak tworzenie, usuwanie plików i katalogów, zmiana bieżącego katalogu pracy, oraz wiele innych. W tym artykule pokażemy, jak skutecznie korzystać z wybranych funkcji modułu os, przedstawiając przykład ich praktycznego zastosowania. Przykład użycia modułu os

Python

Jak korzystać z metody find() w Pythonie?

Metoda find() w Pythonie jest używana do wyszukiwania podciągu w ciągu znaków. Zwraca indeks pierwszego wystąpienia podciągu, jeśli jest obecny w ciągu. Jeśli podciąg nie zostanie znaleziony, metoda zwraca -1. Jest to przydatne narzędzie do pracy z tekstem, umożliwiające łatwe lokalizowanie danych wewnątrz większych ciągów znaków. W tym artykule wyjaśniamy, jak używać find() na praktycznym

Java

Co oznacza współbieżność w kontekście programowania w Java?

Współbieżność w programowaniu to zdolność programu do wykonywania wielu części kodu jednocześnie, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i szybsze przetwarzanie. W Javie współbieżność jest realizowana głównie za pomocą wątków, które są lekkimi procesami wykonującymi się równolegle w ramach większego programu. Przykład kodu z komentarzami Poniżej znajduje się przykład, w którym tworzone są dwa wątki

Python

Jaki jest porządek par klucz-wartość w słowniku w Pythonie?

Porządek elementów w słownikach Pythona to temat, który może wydawać się zagadkowy dla początkujących programistów. Od wersji Python 3.7, zachowanie porządku dodawania elementów do słownika stało się częścią specyfikacji języka. Wcześniej, do Pythona 3.6, porządek ten był nieprzewidywalny i uznawany za efekt uboczny implementacji. W tym artykule wyjaśnimy, jak obecnie działają słowniki w Pythonie, oraz

Python

Jak funkcja może zwracać wiele wartości w Pythonie?

Python, jako elastyczny i dynamiczny język programowania, umożliwia zwracanie wielu wartości z funkcji. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna, gdy potrzebujemy, aby funkcja przekazała kilka różnych danych bez konieczności ich pakowania w złożone struktury. W tym artykule przyjrzymy się, jak możemy wykorzystać tę możliwość na praktycznym przykładzie. Przykład zwracania wielu wartości z funkcji Załóżmy, że mamy

Python

Czym są moduły w Pythonie?

Python, jako jeden z najpopularniejszych języków programowania, oferuje szeroki zakres możliwości dzięki swojej elastyczności i prostocie. Kluczowym elementem, który przyczynia się do jego mocy i wszechstronności, są moduły. Ale czym dokładnie są moduły w Pythonie i jaką rolę odgrywają w tworzeniu oprogramowania?

Python

Jakie jest zastosowanie funkcji zip() w Pythonie?

Python jest językiem programowania wysokiego poziomu, który oferuje wiele wbudowanych funkcji, ułatwiających pracę z danymi i strukturami danych. Jedną z takich funkcji jest zip(), która odgrywa kluczową rolę w wielu scenariuszach programistycznych, szczególnie gdy pracujemy z wieloma iterowalnymi obiektami, takimi jak listy, krotki czy słowniki. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest funkcja zip()

Python

Jak możemy używać wielu konstruktorów w Pythonie?

W tradycyjnych językach programowania, takich jak Java czy C++, możliwe jest zdefiniowanie wielu konstruktorów w jednej klasie, co pozwala na różne sposoby inicjalizacji obiektów. Python, będąc dynamicznie typowanym językiem, oficjalnie nie wspiera wielokrotnych konstruktorów w klasyczny sposób. Jednak Python oferuje elastyczność, która pozwala osiągnąć podobne zachowanie. W tym artykule pokażemy, jak możemy symulować wielokrotność konstruktorów

Python

Jak zakończyć działanie funkcji rekurencyjnej w Pythonie?

Rekursja to potężne narzędzie w programowaniu, pozwalające funkcji wywoływać samą siebie. Jest wykorzystywana do rozwiązywania problemów, które można podzielić na podobne, mniejsze problemy. Jednak kluczowym aspektem przy pracy z rekursją jest określenie warunku zakończenia, aby uniknąć nieskończonej rekursji i ewentualnego przekroczenia maksymalnej głębokości rekursji. W tym artykule wyjaśniamy, jak skutecznie zakończyć rekursję w Pythonie, na

Scroll to Top