JavaScript

Mutowalność i niemutowalność w JavaScript

W programowaniu, pojęcia mutowalności (zmienności) i niemutowalności (niezmienności) odnoszą się do zdolności obiektu do zmiany swojego stanu lub treści po jego utworzeniu. JavaScript, jako język programowania, posiada typy mutowalne i niemutowalne, co ma znaczący wpływ na sposób pracy z danymi w aplikacjach.