kwiecień 2024

Python

Jak używać wielu interfejsów w Pythonie?

Python, będąc dynamicznie typowanym językiem programowania, nie posiada wbudowanego wsparcia dla interfejsów w sposób znany z języków takich jak Java czy C#. Jednakże, dzięki duck typing i modułowi abc (Abstract Base Classes), Python oferuje mechanizmy pozwalające na osiągnięcie podobnego efektu. W tym artykule pokażemy, jak zdefiniować i używać wielu “interfejsów” w Pythonie, by zapewnić określone […]

Java

Czym jest klasa java.lang.reflect.Proxy w Javie?

W Javie, mechanizm refleksji pozwala na badanie lub modyfikowanie struktury aplikacji w trakcie jej działania. Jednym z narzędzi, które oferuje refleksja, jest klasa java.lang.reflect.Proxy. Służy ona do dynamicznego tworzenia implementacji interfejsów w czasie wykonania. Można to wykorzystać do tworzenia dynamicznych proxy, które mogą służyć różnym celom, takim jak: obsługa logowania, transakcji, bezpieczeństwa, a także lazy

Python

Czym są docstringi w Pythonie?

Python jest znany z tego, że jest czytelny i łatwy do zrozumienia, a jednym z narzędzi, które przyczyniają się do tej czytelności, są docstringi. Ale co dokładnie to są docstringi i jak możemy ich używać, aby nasz kod był jeszcze bardziej zrozumiały?

Python

Jakie są tryby pracy z plikami w Pythonie?

Praca z plikami jest kluczowym aspektem wielu programów. Python oferuje prostą, ale potężną składnię do pracy z plikami, pozwalającą na ich czytanie, pisanie i modyfikowanie. Kluczowe dla efektywnej pracy z plikami jest zrozumienie różnych trybów dostępu do plików, które Python oferuje. W tym artykule przyjrzymy się tym trybom i zobaczymy, jak można ich używać na

Java

Jaki jest cel serializacji w Java?

Serializacja w Java jest procesem konwersji obiektu na strumień bajtów, aby można było go zapisać na dysku, przesłać przez sieć lub przekazać do innego systemu. Proces ten jest niezwykle przydatny w programowaniu sieciowym oraz w sytuacjach, gdy stan obiektu musi być zapisany i odtworzony. Odwrotny proces, deserializacja, pozwala odzyskać oryginalny obiekt ze strumienia bajtów. Przykład

Python

Jak używać modułu calendar w Pythonie?

Moduł calendar w Pythonie to potężne narzędzie, które pozwala na wykonywanie różnorodnych operacji związanych z kalendarzem, takich jak wyświetlanie miesięcy czy lat w formie tekstowej, sprawdzanie, czy dany rok jest rokiem przestępnym, a także tworzenie własnych kalendarzy. W tym artykule przyjrzymy się, jak skorzystać z niektórych funkcji modułu calendar, by móc efektywnie wykorzystać te możliwości

Java

Jakie są ograniczenia dla klasy wewnętrznej (Member Inner class) w Javie?

W Javie klasy wewnętrzne, czyli klasy zdefiniowane wewnątrz innej klasy, oferują kilka unikalnych możliwości, ale także posiadają specyficzne ograniczenia. Klasy te są bardzo przydatne, gdy chcemy ukryć pewną klasę przed resztą świata zewnętrznego lub gdy klasa jest ściśle powiązana z zewnętrzną klasą. W tym artykule przyjrzymy się bliżej ograniczeniom klas wewnętrznych w Javie, poprzez pełny,

Python

Dlaczego przestrzenie nazw są przydatne w Pythonie?

Przestrzenie nazw w Pythonie są kluczowym mechanizmem, pozwalającym na organizację i zarządzanie kodem w sposób, który zapobiega konfliktom nazw i zwiększa czytelność projektów. Umożliwiają one definiowanie zmiennych, funkcji i klas w izolowanych obszarach, dzięki czemu ten sam identyfikator może być używany w różnych kontekstach bez ryzyka pomyłki czy nadpisania. Przyjrzymy się bliżej, jak działają przestrzenie

Python

Jaka jest różnica między operatorem / a // w Pythonie?

W języku Python, podobnie jak w wielu innych językach programowania, operacje matematyczne są podstawowym elementem, który pozwala na przeprowadzanie różnorodnych obliczeń. Dwa operatory, które często mogą być źródłem nieporozumień, to / (dzielenie) oraz // (dzielenie całkowite). W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym się różnią i kiedy każdy z nich jest stosowany.

Java

Jakie są różnice między stos (Stack) a kolejką (Queue) w Javie?

Stos (Stack) i kolejka (Queue) to dwie fundamentalne struktury danych używane w programowaniu, w tym w języku Java. Obie te struktury służą do przechowywania danych, ale różnią się sposobem dostępu i zarządzania tymi danymi. W tej lekcji przyjrzymy się kluczowym różnicom między stosami a kolejkami oraz zaimplementujemy przykład w języku Java, aby lepiej zrozumieć ich

Python

Jaki jest cel pliku __init__.py w pakiecie w Pythonie?

Plik __init__.py odgrywa kluczową rolę w ekosystemie Pythona, szczególnie gdy mowa o modułach i pakietach. Jego obecność w folderze z kodem Pythona ma znaczący wpływ na sposób, w jaki interpreter traktuje dany katalog, pozwalając mu na rozpoznanie folderu jako pakietu, z którego można importować moduły. W tym artykule szczegółowo wyjaśnimy, jakie funkcje pełni plik __init__.py

Java

Czy klasa zagnieżdżona może być abstrakcyjna w Javie?

W języku Java klasy zagnieżdżone są bardzo użytecznym narzędziem, które pozwala na organizację kodu w bardziej modułowy i czytelny sposób. Jedną z interesujących możliwości jest użycie klas abstrakcyjnych jako zagnieżdżonych klas. W tej lekcji omówimy, jak można zdefiniować i używać abstrakcyjnych klas zagnieżdżonych w Javie. Przykład kodu W poniższym przykładzie zdefiniujemy abstrakcyjną klasę zagnieżdżoną wewnątrz

Python

Jaką specjalną metodą inicjalizujemy obiekt w Pythonie?

W Pythonie, każdy nowo tworzony obiekt klasy musi zostać zainicjalizowany, aby mógł być używany w programie. Proces ten jest realizowany za pomocą specjalnej metody, znanej jako konstruktor. W Pythonie, rolę konstruktora pełni metoda __init__(). W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak używać tej metody do prawidłowej inicjalizacji obiektów. Przykład zastosowania __init__ w Pythonie Rozważmy klasę

Java

Jakie jest różnica między Collections.emptyList() a tworzeniem nowej instancji Collection w Java?

W programowaniu Java, często potrzebujemy pracować z kolekcjami danych. W zależności od potrzeb, można wybrać różne metody inicjalizacji tych kolekcji. W tym artykule omówimy różnicę między używaniem Collections.emptyList() a tworzeniem nowej instancji Collection przykładem w Java. Przykład Kodu w Java Poniżej znajduje się kompletny przykład kodu, który ilustruje różnice między Collections.emptyList() a tworzeniem nowej instancji

Python

Co to jest indeks ujemny w Pythonie?

W języku programowania Python, indeksy ujemne są potężnym narzędziem, które pozwala na łatwe i intuicyjne odwoływanie się do elementów sekwencji, takich jak listy czy napisy, zaczynając od końca. Ta funkcjonalność jest szczególnie użyteczna, gdy chcemy pracować z elementami znajdującymi się na końcu kolekcji, bez potrzeby obliczania ich dokładnej pozycji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej,

Scroll to Top