Jakie są tryby pracy z plikami w Pythonie?

Praca z plikami jest kluczowym aspektem wielu programów. Python oferuje prostą, ale potężną składnię do pracy z plikami, pozwalającą na ich czytanie, pisanie i modyfikowanie. Kluczowe dla efektywnej pracy z plikami jest zrozumienie różnych trybów dostępu do plików, które Python oferuje. W tym artykule przyjrzymy się tym trybom i zobaczymy, jak można ich używać na praktycznym przykładzie.

Tryby pracy z plikami

Python udostępnia różne tryby pracy z plikami, które są określane podczas otwierania pliku funkcją open(). Oto one:

 • r – czytanie,
 • w – pisanie (plik jest czyszczony przed zapisem),
 • a – dopisywanie (dane są dodawane na końcu pliku),
 • r+ – czytanie i pisanie,
 • w+ – pisanie i czytanie (plik jest czyszczony przed zapisem),
 • a+ – dopisywanie i czytanie (dane są dodawane na końcu pliku).

Przykład kodu

Załóżmy, że chcemy stworzyć prosty dziennik, do którego będziemy mogli dopisywać wpisy i czytać je. Użyjemy trybu a+, który pozwoli nam na dopisanie wpisu na końcu pliku oraz odczytanie wszystkich wpisów.

# Otwarcie pliku "dziennik.txt" w trybie dopisywania
# i czytania ("a+")
with open("dziennik.txt", "a+") as file:
  # Dopisanie nowego wpisu do pliku
  file.write("Nowy wpis.\n")
  
  # Przesunięcie kursora na początek pliku
  file.seek(0)
  
  # Czytanie i wyświetlanie wszystkich wpisów z dziennika
  print("Zawartość dziennika:")
  for line in file:
    print(line, end="")

W tym przykładzie otwieramy plik dziennik.txt w trybie a+, który umożliwia dopisywanie na końcu pliku bez usunięcia jego aktualnej zawartości. Następnie używamy metody write() do dodania nowego wpisu. Aby przeczytać i wyświetlić zawartość pliku od początku, używamy metody seek(0), która przesuwa kursor na początek pliku. Dzięki temu, kiedy wykonujemy pętlę for do czytania pliku, zaczynamy od pierwszej linii.

Podsumowanie

Tryby pracy z plikami w Pythonie umożliwiają szeroki zakres operacji na plikach, od prostego czytania i pisania po bardziej złożone scenariusze, takie jak dopisywanie i jednoczesne czytanie. Wybór odpowiedniego trybu zależy od konkretnego zastosowania i wymagań programu. Dzięki zrozumieniu różnych trybów dostępu, programiści mogą skutecznie zarządzać danymi w plikach, maksymalizując wydajność i bezpieczeństwo swoich aplikacji Pythonowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top