Czym są docstringi w Pythonie?

Python jest znany z tego, że jest czytelny i łatwy do zrozumienia, a jednym z narzędzi, które przyczyniają się do tej czytelności, są docstringi. Ale co dokładnie to są docstringi i jak możemy ich używać, aby nasz kod był jeszcze bardziej zrozumiały?

Wprowadzenie do docstringów

Docstringi, czyli ciągi dokumentacyjne, to literały łańcuchowe służące jako dokumentacja dla modułów, klas, funkcji oraz metod w Pythonie. Są one otoczone potrójnymi cudzysłowami, co pozwala na umieszczanie wielolinijkowego tekstu jako komentarza. Python automatycznie przypisuje te ciągi do atrybutu __doc__ odpowiednich obiektów, co sprawia, że są one dostępne w czasie wykonywania programu.

Przykład użycia docstringa

Zobaczmy teraz, jak można użyć docstringa w praktyce. Rozważmy prostą funkcję, która oblicza pole kwadratu na podstawie długości jego boku.

def square_area(side):
  """
  Oblicza i zwraca pole kwadratu na podstawie długości boku.
  
  Parametry:
  side (float): Długość boku kwadratu.
  
  Zwraca:
  float: Pole kwadratu.
  """
  return side ** 2

W tym przykładzie docstring zawiera opis funkcji, informacje o parametrach oraz wartości, którą funkcja zwraca. Jest to standardowy sposób dokumentowania kodu, który umożliwia innym programistom szybkie zrozumienie, co dana funkcja robi, jakich argumentów oczekuje i co zwraca.

Dostęp do docstringów

Aby uzyskać dostęp do docstringa funkcji (lub klasy, metody, modułu), możemy użyć atrybutu __doc__. Przykład:

print(square_area.__doc__)

Wywołanie tego kodu spowoduje wyświetlenie docstringa funkcji square_area, co jest bardzo przydatne podczas interaktywnego eksplorowania kodu i dokumentacji.

Dlaczego warto używać docstringów?

 1. Dokumentacja w miejscu: Docstringi umożliwiają umieszczanie dokumentacji bezpośrednio w kodzie, co ułatwia jej aktualizację i utrzymanie.
 2. Dostępność w czasie wykonywania: Ponieważ docstringi są dostępne w czasie wykonywania, można je wykorzystać w interaktywnych powłokach Pythona lub w narzędziach do generowania automatycznej dokumentacji, takich jak Sphinx.
 3. Zwiększenie czytelności: Dobrze napisane docstringi znacznie zwiększają czytelność kodu, pomagając innym programistom szybciej zrozumieć działanie programu.

Podsumowanie

Docstringi w Pythonie to potężne narzędzie do dokumentowania kodu. Nie tylko pomagają innym programistom zrozumieć, co robi dany fragment kodu, ale również umożliwiają automatyczne generowanie dokumentacji. Dzięki swojej dostępności w czasie wykonywania mogą być również używane w interaktywnym eksplorowaniu kodu. Stosowanie docstringów jest zatem praktyką, którą warto wdrożyć w każdym projekcie Pythonowym.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top