Zmienne w Pythonie

Wstęp do zmiennych w Pythonie to kluczowy krok na drodze do opanowania podstaw programowania. Zmienne pozwalają nam przechowywać dane, na których można wykonywać różne operacje. W tej lekcji przyjrzymy się, jak definiować zmienne, przypisywać im wartości oraz jak używać ich w prostych operacjach.

Definicja zmiennej

Zmienna w Pythonie to nazwane miejsce w pamięci komputera, w którym przechowywana jest jakaś wartość. Wartością tą może być liczba, tekst, lista czy też inny typ danych. Python jest językiem dynamicznie typowanym, co oznacza, że nie musisz deklarować typu zmiennej przy jej tworzeniu. Typ zmiennej jest określany automatycznie na podstawie przypisanej do niej wartości.

Przykład kodu

Rozpoczniemy od prostego przykładu, który pomoże zrozumieć, jak działają zmienne w Pythonie. Przyjrzyjmy się kodowi i jego komentarzom:

# Definicja zmiennej przechowującej liczbę
number = 10

# Zmienna przechowująca tekst
text = "Hello, Python!"

# Wyświetlanie wartości zmiennych
print(number)  # Wypisuje: 10
print(text)    # Wypisuje: Hello, Python!

# Modyfikacja wartości zmiennej
number = number + 5
print(number)  # Wypisuje: 15
  1. Definicja zmiennej: na początku kodu definiujemy trzy zmienne (number, text ), każda z innym typem danych: liczbowym i tekstowym  .
  2. Wyświetlanie wartości: za pomocą funkcji print() wyświetlamy wartości przechowywane w zmiennych.
  3. Modyfikacja wartości: zmieniamy wartość zmiennej number przez dodanie do niej liczby 5, a następnie wyświetlamy nową wartość.

Podsumowanie

Zmienne są podstawowym narzędziem w języku Python, pozwalającym na przechowywanie i manipulowanie danymi. Jak widzieliśmy na powyższym przykładzie, definicja zmiennej jest prosta i nie wymaga deklarowania jej typu. Ważne jest, aby pamiętać o kilku kluczowych zasadach:

  • Nazwa zmiennej powinna być opisowa, aby kod był czytelny.
  • Zmienne można łatwo modyfikować.
  • Typ zmiennej określany jest dynamicznie na podstawie przypisanej wartości.

Opanowanie podstaw pracy ze zmiennymi otwiera drogę do dalszej nauki programowania i eksploracji bardziej zaawansowanych aspektów Pythona.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top