Prawidłowe nazwy zmiennych w Pythonie

Wybór odpowiednich nazw zmiennych jest kluczowy dla czytelności kodu w Pythonie.  W tej lekcji skupimy się na prawidłowym stosowaniu nazw zmiennych oraz przyjrzymy się przykładom, które pokazują, czego unikać.

Przykłady prawidłowych nazw zmiennych

# Prawidłowa nazwa zmiennej dla liczby
number_of_students = 30

# Prawidłowa nazwa zmiennej dla tekstu
course_name = "Introduction to Python"

#  camelCase
userName = "Kasia"

Przykłady nieprawidłowych nazw zmiennych i dlaczego są nieprawidłowe


# Nieprawidłowa: Użycie spacji w nazwie zmiennej
# SyntaxError: spacje nie są dozwolone w nazwach zmiennych
# number of students = 30  

# Nieprawidłowa: Nazwa zaczyna się od cyfry
# SyntaxError: nazwy zmiennych nie mogą zaczynać się od cyfry
# 1st_student_name = "Alice"  

# Nieprawidłowa: Użycie słowa kluczowego Pythona jako nazwy zmiennej
# SyntaxError: 'def' jest słowem kluczowym w Pythonie
# def = "Define function"  

# Nieprawidłowa: Użycie znaków specjalnych innych niż podkreślenie
# SyntaxError: myślniki nie są dozwolone w nazwach zmiennych
# student-name = "Bob"  

Podsumowanie

Przy wyborze nazw zmiennych w Pythonie, należy przestrzegać kilku prostych zasad, aby kod był czytelny i łatwy do zrozumienia.  Nieprawidłowe nazwy zmiennych mogą prowadzić do błędów składni lub mogą być mylące dla osób czytających kod. Pamiętaj, że jasne i zrozumiałe nazewnictwo to klucz do skutecznej komunikacji w Twoim kodzie.

 

 

Scroll to Top