Komentarze w Pythonie

Komentarze są nieocenioną częścią każdego programu, oferując wgląd w działanie kodu, bez wpływania na jego wykonanie. W Pythonie, wykorzystanie komentarzy jednoliniowych i wieloliniowych pozwala na efektywną dokumentację i ułatwia zarządzanie kodem. Poniżej przedstawiamy, jak używać obu rodzajów komentarzy w kontekście zmiennych tekstowych i liczbowych.

Przykład kodu

W poniższym przykładzie zaprezentowano zarówno komentarze jednoliniowe, jak i wieloliniowe, aby wyjaśnić działanie kodu manipulującego zmiennymi tekstowymi i liczbowymi.

# Przykład użycia zmiennej tekstowej
userName = "Jan Kowalski"  # Nazwa użytkownika

# Przykład użycia zmiennej liczbowej
userAge = 30  # Wiek użytkownika

'''
Wieloliniowy komentarz może służyć do bardziej
szczegółowego opisu działania kodu, jego celu
lub logiki stojącej za zaimplementowanymi rozwiązaniami.
W tym przypadku, omawiamy zmienne dotyczące użytkownika.
'''

# Wyświetlenie informacji w konsoli
print("Hello World!")

# Komentarz wieloliniowy można także użyć jako sposób
# na tymczasowe wyłączenie fragmentów kodu:
'''
print("Hello World!")
'''

W tym przykładzie wykorzystano komentarze jednoliniowe do krótkiego opisu zmiennych userName i userAge. Komentarz wieloliniowy został użyty do bardziej szczegółowego opisu celu kodu, a także jako metoda na tymczasowe wyłączenie części kodu, która nie powinna być w danym momencie uruchamiana.

Podsumowanie

Stosowanie komentarzy w Pythonie, zarówno jednoliniowych, jak i wieloliniowych, jest kluczowe dla zachowania przejrzystości kodu i jego łatwej interpretacji. Komentarze pozwalają na dodawanie ważnych notatek i przypisów, które mogą okazać się nieocenione podczas dalszego rozwijania projektu, debugowania lub współpracy w zespole. Pamiętaj, aby używać komentarzy w sposób, który ułatwia zrozumienie kodu, nie zaśmiecając go nadmierną ilością niepotrzebnych informacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top