Typy danych w Pythonie i dynamiczne typowanie

Python jest językiem programowania o dynamicznym typowaniu, co oznacza, że typy danych zmiennych są wykrywane automatycznie w czasie wykonywania programu, a nie są deklarowane przez programistę. Dzięki temu Python jest elastyczny i łatwy w użyciu, co sprawia, że jest doskonałym wyborem dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów. W tej lekcji przyjrzymy się prostym typom danych w Pythonie, takim jak liczby całkowite, liczby zmiennoprzecinkowe, łańcuchy znaków oraz wartości logiczne, i zobaczymy, jak Python radzi sobie z dynamicznym typowaniem.

Przykład kodu Pythona z komentarzami

Poniżej znajdziesz przykłady użycia prostych typów danych w Pythonie:

# Przykład liczby całkowitej
age = 30  # wiek jako liczba całkowita

# Przykład liczby zmiennoprzecinkowej
height = 1.75  # wzrost w metrach jako liczba zmiennoprzecinkowa

# Przykład łańcucha znaków
name = "Anna"  # imię jako łańcuch znaków

# Przykład wartości logicznej
isAdult = age >= 18  # czy osoba jest pełnoletnia

# Wyświetlanie wartości zmiennych
print("Wiek:", age)
print("Wzrost:", height)
print("Imię:", name)
print("Pełnoletnia:", isAdult)

Opis typów danych

  1. Liczby całkowite (int) – służą do reprezentacji liczb całkowitych, zarówno dodatnich, jak i ujemnych.
  2. Liczby zmiennoprzecinkowe (float) – używane do reprezentowania liczb rzeczywistych, które mogą zawierać część dziesiętną.
  3. Łańcuchy znaków (str) – służą do przechowywania tekstu.
  4. Wartości logiczne (bool) – mogą przyjmować jedną z dwóch wartości: True (prawda) lub False (fałsz).

Dynamiczne typowanie w Pythonie

Python automatycznie wykrywa typ danych przypisanych do zmiennej, co ułatwia pracę programistom, ponieważ nie muszą oni jawnie deklarować typów zmiennych. Ta cecha sprawia, że kod jest bardziej zwięzły i czytelny. Na przykład, nie trzeba określać, że zmienna age jest typu int, ponieważ Python rozpoznaje to samodzielnie, widząc przypisaną wartość.

Podsumowanie

W tej lekcji przyjrzeliśmy się prostym typom danych dostępnym w Pythonie oraz jak dynamiczne typowanie wpływa na pracę z tym językiem. Zrozumienie tych podstaw jest kluczowe dla każdego, kto chce rozpocząć programowanie w Pythonie. Dynamiczne typowanie sprawia, że Python jest elastyczny i przyjazny dla programistów, umożliwiając szybkie tworzenie i prototypowanie aplikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top