Łańcuchy znaków w Pythonie

W tej lekcji przyjrzymy się, jak w Pythonie, dynamicznym języku programowania, manipulować łańcuchami znaków, używać znaków specjalnych takich jak nowa linia czy tabulacja, i jakie są podstawy pracy z nimi. Python traktuje tekst jako sekwencję znaków, co czyni go niezwykle elastycznym narzędziem do pracy z danymi tekstowymi.

Przykład kodu Pythona

Rozpoczniemy od prostego przykładu kodu, który zademonstruje użycie łańcuchów znaków, znaków specjalnych i kilka podstawowych operacji na nich.

# Przykład łańcuchów znaków i znaków specjalnych

# Zmienna z tekstem
message = "Hello, World!"

# Wyświetlanie tekstu
print(message)

# Zmienna z nową linią
newLineMessage = "Hello,\nWorld!"

# Wyświetlanie tekstu z nową linią
print(newLineMessage)

# Zmienna z tabulacją
tabMessage = "Hello,\tWorld!"

# Wyświetlanie tekstu z tabulacją
print(tabMessage)

# Złączanie łańcuchów znaków
combinedMessage = "Hello," + " World!"

# Wyświetlanie połączonego tekstu
print(combinedMessage)

# Powielanie tekstu
repeatedMessage = "Hello! " * 3

# Wyświetlanie powielonego tekstu
print(repeatedMessage)

Opis kodu

  • message zawiera prosty tekst.
  • newLineMessage demonstruje użycie \n, znaku nowej linii, który rozdziela tekst na dwie linie przy wyświetlaniu.
  • tabMessage używa \t, znaku tabulacji, dodając odstęp między słowami.
  • combinedMessage pokazuje, jak można złączyć dwa łańcuchy znaków za pomocą +.
  • repeatedMessage ilustruje powielanie tekstu poprzez użycie operatora *.

Podsumowanie

Łańcuchy znaków w Pythonie oferują szerokie możliwości manipulacji tekstem, w tym wykorzystanie znaków specjalnych jak nowa linia (\n) czy tabulacja (\t). Język ten, ze względu na swoją dynamiczną naturę, umożliwia łatwe i intuicyjne operacje na tekstach, takie jak złączanie czy powielanie, co czyni pracę z danymi tekstowymi prostą i efektywną. Ta lekcja przedstawiła podstawy pracy z łańcuchami znaków w Pythonie, stanowiąc solidną podstawę do dalszej eksploracji i nauki.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top