Czy klasa zagnieżdżona może być abstrakcyjna w Javie?

W języku Java klasy zagnieżdżone są bardzo użytecznym narzędziem, które pozwala na organizację kodu w bardziej modułowy i czytelny sposób. Jedną z interesujących możliwości jest użycie klas abstrakcyjnych jako zagnieżdżonych klas. W tej lekcji omówimy, jak można zdefiniować i używać abstrakcyjnych klas zagnieżdżonych w Javie.

Przykład kodu

W poniższym przykładzie zdefiniujemy abstrakcyjną klasę zagnieżdżoną wewnątrz klasy zewnętrznej. Nasz przykład pokaże, jak można skonstruować i wykorzystać taką klasę w praktyce.

public class OuterClass {
  // Abstrakcyjna klasa zagnieżdżona
  abstract static class NestedAbstractClass {
    // Abstrakcyjna metoda, która musi być zaimplementowana
    // przez klasy pochodne
    abstract void display();
  }

  // Klasa dziedzicząca po abstrakcyjnej klasie zagnieżdżonej
  static class ConcreteClass extends NestedAbstractClass {
    // Implementacja abstrakcyjnej metody
    void display() {
      System.out.println("To jest implementacja metody display.");
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Utworzenie instancji klasy ConcreteClass
    ConcreteClass myClass = new ConcreteClass();
    myClass.display(); // Wywołanie zaimplementowanej metody
  }
}

Wyjaśnienie kodu

 • Klasa OuterClass: Jest to zewnętrzna klasa, która zawiera w sobie inne klasy.
 • Klasa NestedAbstractClass: Jest to abstrakcyjna klasa zagnieżdżona w klasie OuterClass. Posiada abstrakcyjną metodę display(), która musi zostać zaimplementowana przez każdą klasę, która po niej dziedziczy.
 • Klasa ConcreteClass: Jest to klasa zagnieżdżona, która dziedziczy po abstrakcyjnej klasie NestedAbstractClass i implementuje jej abstrakcyjną metodę display(). Metoda display() jest tutaj zdefiniowana, aby wyświetlać określony tekst.
 • Metoda main: Jest to główna metoda klasy, która tworzy obiekt klasy ConcreteClass i wywołuje jego metodę display().

Podsumowanie

Klasy zagnieżdżone w Javie mogą być abstrakcyjne, co daje programistom dodatkową elastyczność w projektowaniu ich aplikacji. Abstrakcyjne klasy zagnieżdżone mogą zawierać abstrakcyjne metody, które muszą być implementowane przez klasy, które po nich dziedziczą, umożliwiając tym samym bardziej modularną strukturę kodu. Jak widzimy w powyższym przykładzie, implementacja i użycie takich klas jest prosta, ale równocześnie potężna w utrzymaniu porządku i klarowności kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top