Historia języka programowania Java

Java jest językiem programowania i platformą obliczeniową, która po raz pierwszy została wydana przez Sun Microsystems w 1995 roku. Java odgrywa znaczącą rolę w świecie informatyki, od aplikacji serwerowych, poprzez aplikacje na urządzenia mobilne, aż po systemy wbudowane. Charakteryzuje się hasłem “Write Once, Run Anywhere” (WORA), co oznacza, że skompilowany kod Java może działać na wszystkich platformach, które obsługują Javę, bez konieczności ponownej kompilacji. Historia Javy jest fascynującą podróżą przez innowacje i rozwój technologiczny.

Początki Javy

Java została stworzona w początkach lat 90. przez grupę inżynierów pracujących dla Sun Microsystems. Projekt, pierwotnie nazwany Oak (po angielsku “dąb”), został zapoczątkowany przez Jamesa Goslinga. Pierwsza publiczna implementacja, Java 1.0, została wydana w 1995 roku i zaprezentowała programistom nowy sposób pisania aplikacji internetowych, wykorzystując aplety.

Ewolucja Javy

Od czasu swojego debiutu, Java przeszła przez wiele znaczących aktualizacji, dodając nowe funkcjonalności i poprawiając wydajność:

 • Java 1.0 (1995): Pierwsze wydanie.
 • Java 1.1 (1997): Wprowadzenie pakietów.
 • Java 2 (J2SE 1.2, 1998): Znaczące rozszerzenie, wprowadzenie kolekcji.
 • Java 5 (J2SE 5.0, 2004): Wprowadzenie generyków, typów wyliczeniowych, for-each loop.
 • Java 8 (2014): Wprowadzenie wyrażeń lambda i strumieni.
 • Java 11 (2018): Aktualna długoterminowa wersja wsparcia (LTS), wprowadzenie var dla lokalnych zmiennych.
 • Java 12 (marzec 2019): Wprowadzenie nowych funkcji takich jak switch expressions (w wersji preview), które ułatwiają obsługę wielokrotnych warunków, oraz JEP 325.
 • Java 13 (wrzesień 2019): Kontynuacja rozwoju switch expressions i wprowadzenie text blocks, co znacznie ułatwia pracę z ciągami tekstowymi w kodzie, szczególnie przy formacie JSON czy HTML.
 • Java 14 (marzec 2020): Wprowadzenie rekordów (w wersji preview), które umożliwiają łatwiejsze tworzenie klas danych z automatycznie generowanymi metodami, takimi jak equals(), hashCode() i toString(). Dodano również pattern matching dla instanceof, co ułatwia i skraca kod potrzebny do sprawdzenia typu i rzutowania.
 • Java 15 (wrzesień 2020): Stabilizacja text blocks oraz wprowadzenie sealed classes (w wersji preview), które pozwalają kontrolować, które klasy mogą być rozszerzane przez inne klasy.
 • Java 16 (marzec 2021): Wprowadzenie rekordów jako funkcjonalności stabilnej oraz pattern matching dla instanceof jako funkcjonalność stabilną. Wprowadzono również JEP 338, który jest początkiem wprowadzenia nowego zestawu narzędzi do analizy wydajności.
 • Java 17 (wrzesień 2021): To wydanie jest szczególnie ważne, ponieważ jest to kolejna wersja LTS (Long Term Support), która będzie wspierana przez wiele lat. Wprowadza m.in. sealed classes jako funkcjonalność stabilną, co pozwala na lepszą kontrolę hierarchii dziedziczenia w projektach. Wprowadzono również nowe API do pseudolosowej generacji liczb, ulepszenia w obsłudze macOS oraz liczne inne ulepszenia i aktualizacje.

Rozwój Javy charakteryzuje się stałym dążeniem do uproszczenia kodu, poprawy wydajności uruchomieniowej oraz bezpieczeństwa. Te zmiany i ulepszenia pokazują, jak Java ewoluuje, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata IT, zachowując jednocześnie swoje kluczowe zalety, takie jak stabilność, wydajność i uniwersalność.

Podsumowanie

Java jest językiem programowania o bogatej historii, który przetrwał próbę czasu dzięki swojej uniwersalności, bezpieczeństwu i przenośności. Od prostych apletów do zaawansowanych aplikacji korporacyjnych, Java nadal jest kluczowym narzędziem dla programistów na całym świecie. Rozwój Javy jest kontynuowany przez społeczność i firmę Oracle (która przejęła Sun Microsystems), gwarantując, że język ten będzie nadal ewoluował i dostosowywał się do nowych wyzwań w zmieniającym się świecie technologii.

W kolejnych lekcjach nauczysz się jak programować w Java, pamiętaj jednak że zakładam że znasz już przynajmniej jeden język np. JavaScript czy inny, gdyż nie będę tłumaczył podstawowych koncepcji programowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top