Pierwszy program w Java

Pierwszy program, jaki zwykle pisze się w nowym języku, to „Hello World” – prosty kod, który demonstruje podstawową składnię i pozwala na szybkie uruchomienie. W tej lekcji przejdziemy przez proces tworzenia prostego programu w Javie, który wyświetla na ekranie tekst „Hello World”.

Struktura programu w Java

W Javie każdy program musi być częścią klasy. Metoda main jest punktem wejścia do programu. Poniżej znajduje się przykład prostego programu:

HelloWorld.java

// Definicja klasy HelloWorld
public class HelloWorld {
  // Główna metoda programu
  public static void main(String[] args) {
    // Wyświetlanie tekstu na ekranie
    System.out.println("Hello World");
  }
}

W tym kodzie HelloWorld to nazwa klasy, która zawiera metodę main. Metoda main jest zawsze punktem wejścia do aplikacji Java. System.out.println to metoda, która służy do wyświetlania tekstu w konsoli.

Kompilacja i uruchomienie programu

Aby uruchomić program napisany w Javie, najpierw musi być on skompilowany do tzw. kodu bajtowego, a następnie może być wykonany przez maszynę wirtualną Javy (JVM). Możesz użyć gotowego środowiska IDE jak Intellij IDEA (prefereowane) albo zrobić to w konsoli:

 1. Zapisz powyższy kod w pliku o nazwie HelloWorld.java.
 2. Otwórz terminal lub wiersz poleceń w folderze zawierającym plik HelloWorld.java.
 3. Skompiluj kod za pomocą kompilatora Javy, wpisując: javac HelloWorld.java.
 4. Uruchom skompilowany program, wpisując: java HelloWorld.

Jeśli wszystko zostało zrobione poprawnie, w konsoli pojawi się tekst „Hello World”.

Znaczenie kodu

 • public class HelloWorld – definicja publicznej klasy o nazwie HelloWorld. W Javie nazwa pliku i nazwa klasy publicznej muszą się zgadzać.
 • public static void main(String[] args) – definicja metody main, która jest punktem wejścia do programu. String[] args to tablica argumentów przekazywanych do programu.
 • System.out.println("Hello World"); – wywołanie metody println z klasy System.out, która służy do wyświetlania tekstu na standardowym wyjściu, czyli konsoli.

Podsumowanie

Tworzenie pierwszego programu w Javie jest prostym, ale ważnym krokiem, który wprowadza w podstawy składni i działania środowiska wykonawczego Java. Program „Hello World” jest klasycznym przykładem demonstrującym podstawową strukturę programu i sposób wyświetlania tekstu. Dzięki tej lekcji poznaliśmy podstawowe elementy składni Javy, nauczyliśmy się kompilować oraz uruchamiać prosty program. Ta wiedza stanowi fundament do dalszej nauki programowania w Javie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top