HashMap w Java

HashMap w Java jest częścią frameworka Collections i reprezentuje strukturę danych, która przechowuje elementy w parach klucz-wartość. Każdy klucz jest unikalny, a każdej wartości odpowiada dokładnie jeden klucz. HashMap jest szczególnie użyteczna, gdy potrzebujemy szybkiego dostępu do elementów poprzez klucz, zapewniając operacje takie jak wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie elementów w stałym czasie średnio.

Przykład użycia HashMap – Zarządzanie stanami magazynowymi

W tym przykładzie użyjemy HashMap do zarządzania stanami magazynowymi produktów. Będziemy przechowywać informacje o liczbie dostępnych jednostek dla każdego produktu identyfikowanego unikalnym kodem.

Klasa InventoryManager
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class InventoryManager {
  // HashMap przechowująca stany magazynowe,
  // gdzie kluczem jest kod produktu, a wartością
  // liczba dostępnych jednostek
  private Map<String, Integer> inventory = new HashMap<>();

  // Dodanie produktu do magazynu
  public void addProduct(String productCode, int quantity) {
    inventory.put(productCode, quantity);
  }

  // Aktualizacja stanu magazynowego produktu
  public void updateProduct(String productCode, int quantity) {
    if (inventory.containsKey(productCode)) {
      inventory.put(productCode, quantity);
    } else {
      System.out.println("Produkt nie istnieje.");
    }
  }

  // Usunięcie produktu z magazynu
  public void removeProduct(String productCode) {
    inventory.remove(productCode);
  }

  // Wyświetlenie stanu magazynowego
  public void displayInventory() {
    for (String key : inventory.keySet()) {
      System.out.println("Kod produktu: " + key + 
                ", Ilość: " + inventory.get(key));
    }
  }
}

Użycie InventoryManager

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    InventoryManager manager = new InventoryManager();

    // Dodanie produktów do magazynu
    manager.addProduct("XYZ123", 50);
    manager.addProduct("ABC789", 150);

    // Aktualizacja stanu magazynowego
    manager.updateProduct("XYZ123", 45);

    // Usunięcie produktu z magazynu
    manager.removeProduct("ABC789");

    // Wyświetlenie aktualnego stanu magazynowego
    manager.displayInventory();
  }
}

Podsumowanie

HashMap w Java to potężna struktura danych, która umożliwia efektywne zarządzanie parami klucz-wartość. Dzięki szybkiemu dostępowi do elementów, HashMap jest idealna do zastosowań, gdzie kluczowe jest szybkie wyszukiwanie, wstawianie, czy usuwanie danych. Przykład zarządzania stanami magazynowymi produktów ilustruje praktyczne użycie HashMap do organizacji i manipulacji danymi w sposób wydajny i intuicyjny.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top