Jakie są różnice między stos (Stack) a kolejką (Queue) w Javie?

Stos (Stack) i kolejka (Queue) to dwie fundamentalne struktury danych używane w programowaniu, w tym w języku Java. Obie te struktury służą do przechowywania danych, ale różnią się sposobem dostępu i zarządzania tymi danymi. W tej lekcji przyjrzymy się kluczowym różnicom między stosami a kolejkami oraz zaimplementujemy przykład w języku Java, aby lepiej zrozumieć ich działanie.

Różnice kluczowe

 • Stos (Stack): Struktura typu LIFO (Last In, First Out), co oznacza, że ostatni element dodany do stosu będzie pierwszym elementem, który zostanie z niego usunięty.
 • Kolejka (Queue): Struktura typu FIFO (First In, First Out), gdzie pierwszy element dodany do kolejki jest pierwszym elementem, który zostanie z niej usunięty.

Przykład kodu w Java

Poniżej znajduje się przykład implementacji stosu i kolejki w Java z wykorzystaniem klas Stack i LinkedList:

import java.util.Stack;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

public class DataStructuresExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie i manipulacja stosu
    Stack<Integer> stack = new Stack<>();
    stack.push(1); // Dodaje element na szczyt stosu
    stack.push(2);
    System.out.println("Stack: " + stack);
    System.out.println("Element usunięty ze stosu: " + stack.pop());

    // Tworzenie i manipulacja kolejką
    Queue<Integer> queue = new LinkedList<>();
    queue.add(1); // Dodaje element na koniec kolejki
    queue.add(2);
    System.out.println("Queue: " + queue);
    System.out.println("Element usunięty z kolejki: " + queue.remove());
  }
}
Komentarze do kodu
 • Stack<Integer> stack = new Stack<>(); – inicjalizacja stosu przechowującego liczby całkowite.
 • stack.push(1); – metoda push dodaje element na szczyt stosu.
 • System.out.println("Element usunięty ze stosu: " + stack.pop()); – metoda pop usuwa i zwraca element ze szczytu stosu.
 • Queue<Integer> queue = new LinkedList<>(); – inicjalizacja kolejki z wykorzystaniem klasy LinkedList, która implementuje interfejs Queue.
 • queue.add(1); – metoda add dodaje element na koniec kolejki.
 • System.out.println("Element usunięty z kolejki: " + queue.remove()); – metoda remove usuwa i zwraca element z początku kolejki.

Podsumowanie

Jak widać, stos i kolejka w Java są implementowane w różny sposób i służą różnym celom. Stos jest idealny, gdy potrzebujemy dostępu do najnowszych elementów, natomiast kolejka jest lepsza, gdy konieczne jest przetwarzanie elementów w kolejności ich dodawania. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe w wyborze odpowiedniej struktury danych do konkretnego problemu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top