Jak korzystać z operatora rest w JavaScript?

Operator rest (znak trzech kropek ...) w JavaScript pozwala na reprezentowanie nieskończonej liczby argumentów jako tablicę. Jest to szczególnie przydatne w funkcjach, które mogą przyjmować dowolną liczbę argumentów, lub w operacjach destrukturyzacji, gdzie chcemy wyodrębnić z obiektu lub tablicy nieokreśloną liczbę elementów. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać operatora rest w różnych kontekstach.

Przykład użycia operatora rest w funkcji

Operator rest jest często wykorzystywany w funkcjach do zbierania pozostałych argumentów w jedną tablicę. Poniżej znajduje się przykład funkcji, która sumuje dowolną liczbę argumentów

// Funkcja sumująca dowolną liczbę argumentów
function sum(...numbers) {
    return numbers.reduce((acc, current) => acc + current, 0);
}

console.log(sum(1, 2, 3, 4, 5)); // Wynik: 15

Przykład użycia operatora rest w destrukturyzacji

Operator rest może być także używany w destrukturyzacji do grupowania pozostałych elementów tablicy lub właściwości obiektu:

// Destrukturyzacja tablicy z użyciem operatora rest
const fruits = ['Apple', 'Banana', 'Orange', 'Peach', 'Cherry'];
const [first, second, ...rest] = fruits;

console.log(first); // "Apple"
console.log(second); // "Banana"
console.log(rest); // ["Orange", "Peach", "Cherry"]

Podsumowanie

Operator rest jest potężnym narzędziem w JavaScript, umożliwiającym efektywną pracę z dowolną liczbą argumentów w funkcjach oraz ułatwiającym destrukturyzację tablic i obiektów. Dzięki niemu możemy pisać bardziej elastyczny i zwięzły kod, który jest łatwiejszy w utrzymaniu i zrozumieniu. Wykorzystanie operatora rest w praktycznych przykładach pokazuje jego uniwersalność i możliwości adaptacji do różnych zastosowań.

 

 

Scroll to Top