Czym są Progressive Web Apps (PWA)?

Progressive Web Apps (PWA) to rodzaj aplikacji internetowej, który ma na celu dostarczenie użytkownikowi doświadczeń podobnych do aplikacji natywnych na urządzeniach mobilnych i desktopowych. PWA są tworzone przy użyciu standardowych technologii webowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript, ale oferują funkcje, które były dotychczas zarezerwowane dla aplikacji natywnych, takie jak praca offline, otrzymywanie powiadomień push czy dostęp do sprzętowych funkcji urządzenia. Kluczowym celem PWA jest poprawa zaangażowania i zadowolenia użytkowników poprzez szybką, niezawodną i atrakcyjną aplikację internetową.

Przykład prostego PWA

Tworzenie PWA zaczyna się od stworzenia pliku manifestu aplikacji oraz serwisu robota (Service Worker), które razem pozwalają aplikacji na “postępowe” zachowanie – działanie offline, szybkie ładowanie i interakcje podobne do aplikacji natywnych.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Prosta PWA</title>
  <link rel="manifest" href="/manifest.json">
</head>
<body>
  <h1>Witaj w świecie PWA!</h1>
  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
Manifest aplikacji (manifest.json)
{
  "short_name": "ProstaPWA",
  "name": "Prosta aplikacja PWA",
  "start_url": "/",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#ffffff",
  "description": "To jest bardzo prosta PWA",
  "icons": [
    {
      "src": "images/icon.png",
      "sizes": "192x192",
      "type": "image/png"
    }
  ]
}
Serwis robot (Service Worker) – serviceWorker.js
// Instalacja serwisu robota
self.addEventListener('install', function(event) {
  console.log('Serwis robot zainstalowany');
});

// Aktywacja serwisu robota
self.addEventListener('activate', function(event) {
  console.log('Serwis robot aktywowany');
});

// Obsługa żądań sieciowych
self.addEventListener('fetch', function(event) {
  event.respondWith(
    caches.match(event.request).then(function(response) {
      return response || fetch(event.request);
    })
  );
});
Integracja serwisu robota z aplikacją (app.js)
// Rejestracja serwisu robota
if ('serviceWorker' in navigator) {
  navigator.serviceWorker.register('/serviceWorker.js')
  .then(function(registration) {
    console.log('Rejestracja serwisu robota powiodła się:', registration);
  })
  .catch(function(error) {
    console.log('Rejestracja serwisu robota nie powiodła się:', error);
  });
}

Podsumowanie

Progressive Web Apps łączą w sobie najlepsze cechy aplikacji webowych i natywnych, oferując użytkownikom szybkie, niezawodne i angażujące doświadczenia niezależnie od jakości połączenia sieciowego czy używanego urządzenia. Dzięki wykorzystaniu standardowych technologii webowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript, w połączeniu z nowoczesnymi API przeglądarek, PWA otwierają nowe możliwości dla developerów webowych, umożliwiając im tworzenie aplikacji, które mogą konkurować z aplikacjami natywnymi pod względem szybkości, funkcjonalności i użyteczności.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top