Czym są funkcje lambda w JavaScript

Funkcje lambda, znane również jako funkcje strzałkowe (arrow functions), zostały wprowadzone do języka JavaScript w ES6 (ECMAScript 2015) i stanowią skróconą możliwość do tworzenia funkcji. Pozwalają one na zapisanie funkcji w bardziej zwięzły sposób, co jest szczególnie przydatne dla krótkich funkcji wywołania zwrotnego (callback functions) oraz funkcji anonimowych. Funkcje lambda nie tylko upraszczają składnię, ale również zmieniają sposób, w jaki this jest wiązane, co czyni je bardzo użytecznymi w pewnych kontekstach programistycznych.

Przykład użycia funkcji lambda w JavaScript

Poniższy przykład przedstawia zastosowanie funkcji lambda w połączeniu z metodą map() tablicy, aby przekształcić tablicę liczb na tablicę ich kwadratów.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Funkcje lambda w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Wynik:</h3>
  <div id="result"></div>

  <script>
    // Tablica liczb
    let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

    // Przekształcenie każdego elementu tablicy na jego kwadrat przy użyciu funkcji lambda
    let squares = numbers.map(number => number * number);

    // Wyświetlanie wyniku
    document.getElementById('result').innerText = squares.join(', ');
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie, funkcja lambda number => number * number jest przekazywana jako argument do metody map(). Dzięki funkcji lambda, kod jest czytelniejszy i bardziej zwięzły niż w przypadku użycia tradycyjnej funkcji.

Porównanie z tradycyjnymi funkcjami

Aby zobrazować różnicę, poniżej pokazano, jak ten sam efekt można osiągnąć przy użyciu tradycyjnej funkcji:

let squares = numbers.map(function(number) {
  return number * number;
});

Jak widać, funkcja lambda znacznie skraca i upraszcza kod.

Kluczowe różnice

Funkcje lambda mają kilka kluczowych różnic w porównaniu do tradycyjnych funkcji:

 • Nie mają własnej przestrzeni this, arguments, super lub new.target.
 • Nie mogą być używane jako konstruktory – nie można na nich wywołać new.
 • Brak nazwy funkcji może utrudniać debugowanie.

Podsumowanie

Funkcje lambda w JavaScript to potężne narzędzie, które upraszcza składnię funkcji, czyniąc kod bardziej zwięzłym i czytelnym. Dzięki unikalnym właściwościom związanym z wiązaniem this, funkcje te są szczególnie przydatne w pracy z kodem asynchronicznym oraz przy operacjach na tablicach. Wprowadzenie funkcji lambda jest jednym z wielu usprawnień w nowoczesnym JavaScript, które ułatwiają i przyspieszają pracę programisty.

 

Scroll to Top