Tablice w JavaScript

Tablice w JavaScript są jednymi z najbardziej użytecznych i wszechstronnych struktur danych. Pozwalają one na przechowywanie wielu wartości w jednej zmiennej, co jest przydatne w wielu różnych sytuacjach programistycznych. Tablice mogą zawierać elementy różnych typów, włączając w to liczby, ciągi znaków, a nawet inne tablice czy obiekty.

Tworzenie tablic

Tablice tworzymy używając nawiasów kwadratowych [], wewnątrz których umieszczamy elementy tablicy, oddzielając je przecinkami.

// Tworzenie tablicy z elementami
let fruits = ["jabłko", "banan", "kiwi"];
console.log(fruits);
// w konsoli JS pokaże:
// Array(3) [ "jabłko", "banan", "kiwi" ]

Dostęp do elementów tablicy

Do elementów tablicy możemy uzyskać dostęp za pomocą ich indeksów. Indeksy w tablicach zaczynają się od 0.

// Dostęp do drugiego elementu (banan)
let cars = ["Mustang", "Viper", "Camaro"]
console.log(cars[0]); // Pokaże Mustang
console.log(cars[1]); // Pokaże Viper
console.log(cars[2]); // Pokaże Camaro

Długość tablicy

W każdej tablicy mamy dostęp do właściwości length która wskazuje na długość tablicy:

let numbers = [100, 200, 300, 400];

console.log(numbers.length); // Pokaże 4

// Wartość ostatniego elementu
let lastIndex = numbers.length;
console.log(numbers[lastIndex ]); // Pokaże 400

// Zmiana wartości pod indeksem
numbers[0] = 123;
console.log(numbers[0]); // Pokaże 123

Do tablicy możemy dodać nowe elementy

Dodanie kolejnego elementu do tablicy można zrobić na kilka sposobów. Najprostszy to po prostu przypisanie wartości pod konkretnym indeksem tablicy. Możemy również dodać element na koniec tablicy z metodą push(). Przy okazji warto wspomnieć że ostatni element możemy usunąć z tablicy z pop():

let nums = [100, 200, 300, 400];

// Dodanie kolejnego elementu pod indeksem 4
nums[4] = 500;
console.log(nums[4]); // Pokaże 500

// Możemy dodać też dodać kolejny element z metodą push()
// która jest dostępna w tablicy
nums.push(600);

// Pokaże Array(6) [ 100, 200, 300, 400, 500, 600 ]
console.log(nums);

// Możemy też zabrać ostatni element z tablicy dzięki metodzie pop()
let lastEl = nums.pop();
console.log(lastEl); // Pokaże 600
// Pokaże Array(6) [ 100, 200, 300, 400, 500]
console.log(nums);

Pamiętaj że pop() nie tylko usunie ale zwróci ten ostatni element tablicy, więc możemy go zapisać do zmiennej.

Podsumowanie

Tablice w JavaScript są niezwykle potężnym narzędziem, które pozwala na przechowywanie i manipulowanie kolekcjami danych. Dzięki bogatemu zestawowi metod, możliwe jest efektywne zarządzanie zawartością tablic, co ułatwia realizację wielu różnorodnych zadań programistycznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

Scroll to Top