Jak stworzyć prosty obiekt w JavaScript za pomocą literału?

W JavaScript obiekty są kluczowymi elementami języka. Pozwalają na przechowywanie zgrupowanych danych w strukturze która będzie przechowana w jednej zmiennej. Można je postrzegać jako kolekcje właściwości, gdzie każda właściwość jest zdefiniowana jako para klucz-wartość. Obiekty są bardzo użyteczne do modelowania rzeczywistych obiektów w kodzie, takich jak np samochody, użytkownicy, zamówienia itp.

Tworzenie obiektu

Aby utworzyć obiekt, używamy nawiasów klamrowych {}. Wewnątrz tych nawiasów możemy zdefiniować właściwości obiektu jako pary klucz-wartość, oddzielając klucze od wartości dwukropkiem, a poszczególne pary przecinkami. Nazywamy to notacją literałową:

// Obiekt opisujący samochód
let car = {
  brand: "Ford",
  model: "Mustang",
  year: 1969
};

console.log(car.model); // Wyświetli: Mustang

Dostęp do właściwości obiektu

Do właściwości obiektu można uzyskać dostęp na dwa sposoby: za pomocą notacji kropkowej lub notacji nawiasowej. Możemy nie tylko odczytać wartość właściwości w obiekcie, ale też ją zmodyfikować czy dodać nawet nową.

// Obiekt opisujący samochód
let computer = {
  cpu: "Amd",
  model: "Zen",
  year: 2023
};

console.log(computer.cpu); // Pokaże: Amd

computer.year = 2022; // zmiana wartości 
console.log(computer.year); // Pokaże: 2022

// Można też odczytać wartość przekazując
// nazwę właściwości jako łańcuch znaków
// do nawiasów kwadratowych
computer["year"] = 2020;
console.log(computer["year"]); // Pokaże: 2020

computer.price = 10000;
console.log(computer.year); // Pokaże: 10000

Podsumowanie

Obiekt to struktura czyli może posiadać wewnątrz wiele właściwości które są takimi jakby wewnętrznymi zmiennymi opisującymi obiekt. Warto stosować obiekty bo ułatwiają grupowanie i operacje na danych, ponieważ w praktyce opisując rzeczywistość na potrzeby programu wiele danych będzie ze sobą powiązane jak np. producent danego auta, jego kolor itd. Do obiektów możemy dodać funkcje zwane metodami, ale o tym powiemy w kolejnych lekcjach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

Scroll to Top