Jak stosować instrukcję warunkową if else w JavaScript?

Instrukcje warunkowe w JavaScript umożliwiają wykonanie określonego bloku kodu w zależności od tego, czy dany warunek jest prawdziwy, czy nie. Dzięki temu można kontrolować przepływ programu w sposób bardziej dynamiczny i elastyczny.

Instrukcja else służy do wykonania alternatywnego bloku kodu, gdy warunek w instrukcji if nie jest spełniony.

let score = 4;

// Sprawdza, czy wynik jest większy niż 5
if (score > 5) {
  // Bok nie wykona się bo nie jest spełniony warunek
  console.log("Wynik jest większy niż 5.");
} else {
  // Ten blok kodu się wykona
  console.log("Wynik jest mniejszy lub równy 5.");
}

Jeżeli warunek instrukcji if nie jest spełniony i da false to interpreter wykona blok kodu po else. Oczywiście jeśli warunek dla if byłby spełniony to wykonałby się blok tuż po if, ale blok else by już nie był wykonany.

let score = 10;
 
if (score > 5) {
  console.log("Blok wykona się bo warunek spełniony");
} else {
  console.log("Blok się nie wykona"); 
}

Instrukcja else if

Instrukcja else if pozwala na sprawdzenie wielu warunków kolejno po sobie. Jeśli pierwszy warunek nie jest spełniony, sprawdzany jest kolejny, i tak dalej, aż do znalezienia warunku spełnionego lub do bloku else na końcu, który jest wykonywany, gdy żaden z wcześniejszych warunków nie jest spełniony.

let score = 75;

// Sprawdza, czy wynik jest większy niż 90
if (score > 90) {
  console.log("Doskonały wynik!");
} else if (score > 75) {
  console.log("Bardzo dobry wynik!");
} else if (score > 50) {
  console.log("Dobry wynik!"); // Ten kod się wykona
} else {
  console.log("Musi się jeszcze poprawić.");
}

Zauważ że w powyższym kodzie jest wiele warunków do ewentualnego sprawdzenia, interpreter sprawdza pierwszy if i jeśli nie jest spełniony to sprawdza kolejny else if. Czyli jeśli dany warunek jest spełniony to interpreter nie sprawdza już kolejnych warunków i wykonuje dalszy kod programu.

let score = 80;

// Sprawdza, czy wynik jest większy niż 90
if (score > 90) {
  console.log("Doskonały wynik!");
} else if (score > 75) {
  console.log("Bardzo dobry wynik!"); // Ten kod się wykona
  // intrepreter wychodzi z całej tej kombinacji if else if else
  // i przechodzi do wykonywania dalszej części porgramu
} else if (score > 50) {
  console.log("Dobry wynik!"); 
} else {
  console.log("Musi się jeszcze poprawić.");
}

// Dalsza część programu która będzie wykonana
// po pokazaniu w konsoli "Bardzo dobry wynik!"
console.log("Dalsza część programu")

Podsumowanie

Instrukcje warunkowe if, else i else if są podstawowymi narzędziami w JavaScript, które pozwalają na podejmowanie decyzji w zależności od spełnienia określonych warunków. Umożliwiają one tworzenie bardziej złożonych i elastycznych programów, które mogą reagować na różne sytuacje w różny sposób.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top