Czym jest sterowanie programem w JavaScript z instrukcją warunkową if?

Instrukcja warunkowa if w JavaScript pozwala na wykonanie określonego bloku kodu tylko wtedy, gdy spełniony jest dany warunek. Jest to podstawowy element kontroli przepływu w programowaniu, który umożliwia podejmowanie decyzji w zależności od wartości logicznej (true lub false). W instrukcji if zwykle sprawdzany jest jakiś warunek wykorzystujący operatory porównania.

Podstawowa składnia instrukcji if

Instrukcja if jest konstruowana w następujący sposób:

let number = 10;

// number porównywane jest z wartością 10, da prawdę czyli true, bo obie
// wartości są sobie równe. Instrukcja if zatem się wykona bo otrzymała true 
// i informacja w konsoli zostanie pokazana
if (number == 10) {
  console.log("Liczba równa się 10."); // Wynik: "Liczba równa się 10."
}

Powyższa instrukcja if wykona się gdyż porównanie zwróciło true. Przy okazji zauważ że zastosowaliśmy blok kodu w nawiasach klamrowych po instrukcji if, dzięki czemu interpreter wie które dokładnie instrukcje ma wykonać.

let age = 20;

// informacja w konsoli NIE zostanie pokazana, bo do if
// przekazany jest false
if (age >= 25) { 
  console.log("Nie może pójść na podyplomowe studia"); 
}

Co ciekawe możemy stworzyć instrukcję if która zawsze się wykona lub nie przekazując bezpośrednio wartość logiczną true lub false. Oczywiście nie ma to wielkiego sensu, ale możemy coś takiego zrobić.

if (true) {
  console.log("Ten blok kodu się wykona");
  console.log("Blok kodu może mieć wiele instrukcji :)");
}

if (false) {
  console.log("Ten blok kodu nigdy się nie wykona");
}

 

Podsumowanie

Instrukcja warunkowa if jest potężnym narzędziem w JavaScript, umożliwiającym wykonanie kodu na podstawie spełnienia określonych warunków. Umożliwia kontrolę działania programu i jest podstawowym narzędziem w rękach programisty.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

 

Scroll to Top