Jak stworzyć funkcje w JavaScript?

Funkcje są jednymi z najważniejszych elementów JavaScript. Umożliwiają one grupowanie kodu, który wykonuje określone zadanie, w jedną całość, co pozwala na jego wielokrotne wykorzystanie. Funkcje mogą przyjmować argumenty, przetwarzać dane i zwracać wyniki. Dzięki nim kod staje się bardziej modularny, łatwiejszy do czytania i testowania.

Definiowanie funkcji

Funkcję w JavaScript można zdefiniować na kilka sposobów. Najbardziej klasyczny to użycie słowa kluczowego function, po którym następuje nazwa funkcji, lista argumentów w nawiasach oraz blok kodu w nawiasach klamrowych.

// Definicja prostej funkcji, która nie przyjmuje jakichkolwiek 
// argumentów
function sayHello() {
    console.log("Cześć!");
}

// Wywołanie wielokrotne tej samej funkcji,
// dzięki czemu w konsoli 3 razy pojawi się tekst: Cześć!
sayHello();
sayHello();
sayHello();

Zauważ że wywołanie funkcji wymaga zastosowanie jej nazwy oraz użycia nawiasów okrągłych.

Zróbmy teraz funkcje przyjmującej argumenty, czyli zmienne które będą dostępne tylko wewnątrz tej funkcji.

// Funkcja przyjmująca jeden parametr
function print(str) {
    console.log(str);
}

// Wywołanie funkcji z argumentem
print("Hello"); // Pokaże: Hello
print("Hello again!"); // Pokaże: Hello again!

Argumenty czy parametry?

Kiedy korzystamy z funkcji musimy rozróżnić argumenty i parametry funkcji. Zauważ że pisząc funkcję z słowem kluczowym function tworzysz deklarację funkcji. Dodatkowo opisujesz w nawiasach okrągłych jakie dane funkcja przyjmuje przy wywołaniu. Parametrami nazywamy poszczególne nazwy zmiennych zapisane w deklaracji funkcji. Argumentami nazywani dane przekazane przy wywołaniu funkcji. Niby tyczą się niemal tego samego, ale jednak jest to istotna różnica.

// Funkcja zwracająca sumę dwóch liczb
// To jest tylko deklaracja funkcji, 
// a i b są parametrami funkcji
function sum(a, b) {
    console.log(a + b)
}

// Wywołanie funkcji i przekazanie danych do wywołanej
// funkcji, te dane nazywamy argumentami
sum(10, 2); // Pokaże 12

// Zauważ że wartość 10 przy wywołaniu będzie podstawiona 
// w funkcji do zmiennej a, natomiast 2 do zmiennej b
// Przy wywołaniu funkcji 10 i 2 nazywamy argumentami

Jeżeli w deklaracji funkcji zapiszesz kilka parametrów po przecinku, to przy jej wywołaniu z argumentami podstawione będą wartości do tych zmiennych funkcji według kolejności.

Podsumowanie

Funkcje to bardzo ważny element każdego języka programowania, dzięki nim możemy piać kod, który może być wielokrotnie używany w naszych programach

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top