Zwracanie wartości z funkcji z return w JavaScript

Funkcje mogą zwracać wartości za pomocą słowa kluczowego return. Pozwala to na użycie wyniku działania funkcji w innej części programu.

// Funkcja zwracająca sumę dwóch liczb
function sum(a, b) {
  return a + b;
}

// Wywołanie funkcji i wykorzystanie jej wyniku
let result = sum(5, 7);
console.log(result); // Wynik: 12

console.log( sum(15, 10) ); // Wynik: 25

Dzięki return  możemy zwrócić wartość z funkcji i przypisać ją do zmiennej do późniejszego wykorzystania.

Funkcja może również zwracać bardziej skomplikowane dane np obiekt:

// Funkcja zwracająca sumę dwóch liczb
function createCar(brand, name, color) {
  let obj = { }; // Tworzymy pusty obiekt
  obj.brand = brand;
  obj.name = name;
  obj.color = color;

  return obj; // zwracamy gotowy obiekt
}

// Wywołanie funkcji i pobranie obiektu
let mustang = createCar("Ford", "Mustang", "red");
console.log(mustang.color); // Wynik: red

Zauważ że wewnątrz funkcji tworzymy sobie zmienną o nazwie obj, gdzie przechowujemy nowy pusty obiekt. Uzupełniamy go danymi i zwracamy całość z funkcji. Co ciekawe możemy to zapisać jeszcze bardziej zgrabnie jak poniżej:

// Funkcja zwracająca sumę dwóch liczb
function createTruck(brand, name, color) {
  let obj = {
    brand: brand, // obiekt ma właściwość brand do której 
           // przypisujemy wartość argumentu brand
    name: name, // tak samo name
    color: color // oraz color
  }

  return obj; // zwracamy gotowy obiekt
}

// Wywołanie funkcji i pobranie obiektu
let volvo = createTruck("Volvo", "W100", "blue");
console.log(volvo.color); // Wynik: blue

Podsumowanie

Funkcje w JavaScript są niezbędne do tworzenia programów. Umożliwiają one nie tylko organizację kodu i jego wielokrotne wykorzystanie, ale także abstrakcję i izolację logiki aplikacji. Zrozumienie funkcji jest kluczowe dla każdego programisty JavaScript.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

Scroll to Top