Pętla while w JavaScript

Pętla while jest podstawową strukturą sterowania w JavaScript, która pozwala na wielokrotne wykonanie bloku kodu dopóki warunek jest spełniony. Jest to bardzo użyteczne narzędzie, gdy potrzebujemy wykonać pewną operację, ale nie wiemy z góry, ile razy będzie musiała być powtórzona.

Podstawowa składnia pętli while

Składnia pętli while jest prosta. Na początku sprawdzany jest warunek, a jeśli jest on prawdziwy (true), blok kodu wewnątrz pętli zostaje wykonany. Po każdym wykonaniu bloku kodu, warunek jest ponownie sprawdzany. Pętla kończy swoje działanie, gdy warunek stanie się fałszywy (false).

// Inicjalizacja zmiennej która będzie licznikiem pętli,
// czyli będziemy sprawdzać jej wartość w każdej iteracji pętli
let count = 1;

// Użycie pętli while do wyświetlenia liczb od 1 do 4 w konsoli
while (count < 5) {
    console.log(count); // Wyświetlenie wartości zmiennej count
    count++; // Zwiększenie licznika o 1
}

Stosowanie pętli daje nam dużą elastyczność, wartość licznika może być podana przez użytkownika w aplikacji internetowej co sprawia że program staje się bardziej elastyczny. Pamiętaj że pętla sprawdza przed uruchomieniem swojego bloku kodu czy warunek jest spełniony. Jeśli tak to oczywiście wykonany jest blok kodu dla tego spełnionego warunku, nazywamy to iteracją pętli. W powyższym przykładzie będą 4 iteracje pętli dla wartości count: 1, 2, 3 i 4.

Uważaj na pętle nieskończone

Podczas pracy z pętlą while ważne jest, aby upewnić się, że warunek pętli w pewnym momencie stanie się fałszywy. W przeciwnym razie pętla będzie się wykonywać w nieskończoność, co może spowodować zawieszenie się programu lub przeglądarki.

// Przykład nieskończonej pętli (UWAGA: Nie uruchamiaj tego kodu!)
/*
let infiniteLoop = 1;

while (infiniteLoop > 0) {
    console.log("Nieskończona pętla!");
}
*/

Podsumowanie

Pętla while jest podstawowym, ale potężnym narzędziem w JavaScript, które pozwala na efektywne wykonywanie kodu wielokrotnie pod warunkiem spełnienia określonego kryterium. Umożliwia to tworzenie bardziej dynamicznych i interaktywnych aplikacji. Ważne jest jednak, aby zawsze kontrolować warunek wyjścia z pętli, aby uniknąć nieskończonych iteracji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

 

Scroll to Top