Truthy values to wartości prawdziwe przy konwersji na boolean w JavaScripy

Wartości Truthy w JavaScript to wszystkie te, które w kontekstach logicznych są interpretowane jako true. W przeciwieństwie do wartości Falsy, które są jasno zdefiniowane i ograniczone do kilku konkretnych przypadków, wartości Truthy obejmują wszystko inne. Zrozumienie, co stanowi wartość Truthy, jest niezbędne dla efektywnego wykorzystania instrukcji warunkowych i kontroli przepływu programu.

Co to są wartości Truthy?

Praktycznie każda wartość w JavaScript, która nie jest wartością Falsy, jest traktowana jako Truthy. Obejmuje to:

  • Wszystkie stringi z wyjątkiem pustego stringa "".
  • Wszystkie liczby z wyjątkiem 0, -0, NaN.
  • Wartości true.
  • Wszystkie obiekty, włączając w to puste obiekty {} i tablice [].
  • Specjalne wartości jak Infinity i -Infinity.
if ("hello") console.log("hello jest 'truthy'"); // hello jest 'truthy'
if (42) console.log("42 jest 'truthy'"); // 42 jest 'truthy'
if ([]) console.log("Pusta tablica jest 'truthy'"); // Pusta tablica jest 'truthy'
if ({}) console.log("Pusty obiekt jest 'truthy'"); // Pusty obiekt jest 'truthy'

Konwersja na Boolean

Podobnie jak wartości Falsy, wartości Truthy mogą być jawnie konwertowane na Boolean za pomocą konstruktora Boolean() lub poprzez użycie podwójnego zaprzeczenia !!.

console.log(Boolean("hello")); // true
console.log(Boolean(42)); // true
console.log(Boolean([])); // true
console.log(Boolean({})); // true
console.log(Boolean(!!"world")); // true

Znaczenie wartości Truthy w praktyce

Wartości Truthy odgrywają kluczową rolę w instrukcjach warunkowych i operacjach logicznych, pozwalając na uproszczenie i skrócenie kodu. Na przykład, zamiast weryfikować, czy długość stringa jest większa od zera, można po prostu sprawdzić wartość stringa w instrukcji if:

let myString = "Jestem niepusty";

if (myString) {
    console.log("String nie jest pusty!"); // String nie jest pusty!
}

Zrozumienie, jak wartości są interpretowane jako Truthy lub Falsy, umożliwia tworzenie bardziej zwięzłego i czytelnego kodu. Wiele funkcji JavaScript zwraca wartości, które mogą być bezpośrednio używane w warunkach logicznych do decydowania o dalszym przepływie programu.

Podsumowanie

Wartości Truthy w JavaScript obejmują wszystko, co w kontekstach logicznych jest interpretowane jako true, z wyjątkiem kilku zdefiniowanych wartości Falsy. Zrozumienie tego, jak różne wartości są interpretowane w kontekstach logicznych, jest niezwykle ważne dla efektywnego programowania i kontroli przepływu programu. Wykorzystanie wartości Truthy pozwala na uproszczenie instrukcji warunkowych i tworzenie bardziej zrozumiałego kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top