background-attachment w CSS3

Właściwość background-attachment w CSS3 określa, czy tło obiektu jest stałe (fixed), czy przewija się razem z resztą strony (scroll). To potężne narzędzie pozwala twórcom stron na tworzenie bardziej dynamicznych i angażujących layoutów, szczególnie przy wykorzystaniu dużych, pełnoekranowych obrazów tła lub efektu paralaksy.

Przykład użycia background-attachment

W poniższym przykładzie przedstawiamy prostą stronę HTML z zastosowaniem właściwości background-attachment dla obrazu tła. Demonstruje to, jak można ustawić tło, aby pozostało nieruchome, gdy użytkownik przewija stronę.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład właściwości background-attachment w CSS3</title>
  <style>
    body, html {
      margin: 0;
      padding: 0;
      height: 100%;
    }

    .fixed-background {
      /* Ustawienie obrazu tła */
      background-image: url('background.jpg');
      /* Ustawienie tła jako nieruchomego */
      background-attachment: fixed;
      /* Zapewnienie pokrycia całego ekranu przez tło */
      background-size: cover;
      /* Ustawienie pozycji tła */
      background-position: center;
      /* Wysokość sekcji, aby umożliwić przewijanie */
      height: 500px;
    }

    .content {
      color: white;
      text-align: center;
      padding: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="fixed-background">
  <div class="content">
    <h1>Witaj na mojej stronie!</h1>
    <p>Tło tej sekcji pozostaje nieruchome podczas przewijania.</p>
  </div>
</div>

<!-- Dodatkowa zawartość, aby umożliwić przewijanie -->
<div style="height: 800px;">
  <p>Przewiń, aby zobaczyć efekt.</p>
</div>

</body>
</html>

W tym przykładzie, sekcja z klasą .fixed-background posiada tło ustawione na nieruchome dzięki właściwości background-attachment: fixed;. Pozwala to na stworzenie efektu, w którym tło pozostaje nieruchome, a zawartość na nim przesuwa się podczas przewijania strony.

Podsumowanie

Właściwość background-attachment w CSS3 jest potężnym narzędziem, które pozwala na dodanie głębi i dynamiki do projektowanych stron internetowych. Umożliwia tworzenie efektu nieruchomego tła, co jest szczególnie przydatne przy tworzeniu wizualnie atrakcyjnych sekcji z tłem lub efektów paralaksy. Przykład pokazuje podstawowe użycie tej właściwości, ale możliwości są praktycznie nieograniczone, w zależności od kreatywności i potrzeb projektanta.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top