Przydatne funkcje do pracy z łańcuchami znaków w PHP

W tej lekcji przyjrzymy się przydatnym funkcjom w PHP, które ułatwiają pracę z łańcuchami znaków. PHP oferuje szeroki zakres funkcji do manipulacji i analizy tekstu, co jest kluczowe w wielu aspektach programowania webowego, od przetwarzania danych wejściowych użytkownika po generowanie dynamicznych treści. Nauczymy się jak używać podstawowych funkcji do pracy z łańcuchami znaków, takich jak strlen(), str_replace(), strpos(), oraz strtolower() i strtoupper().

Przykład zastosowania

Poniżej znajduje się przykład kodu PHP wraz z prostym formularzem HTML, który demonstruje użycie wybranych funkcji do pracy z łańcuchami znaków. Kod zawiera komentarze, które pomagają zrozumieć, jak poszczególne funkcje działają.

<?php
// Przetwarzanie formularza po stronie serwera
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // Pobranie tekstu z pola formularza
  $inputText = $_POST["inputText"];

  // Użycie funkcji strlen() do sprawdzenia długości łańcucha znaków
  $length = strlen($inputText);
  echo "<p>Długość tekstu: $length znaków</p>";

  // Zamiana 'PHP' na 'HTML' w tekście
  $replacedText = str_replace("PHP", "HTML", $inputText);
  echo "<p>Tekst po zamianie 'PHP' na 'HTML': $replacedText</p>";

  // Wyszukiwanie pozycji słowa 'PHP' w tekście
  $position = strpos($inputText, "PHP");
  if ($position !== false) {
    echo "<p>Słowo 'PHP' znalezione na pozycji: $position</p>";
  } else {
    echo "<p>Słowo 'PHP' nie zostało znalezione.</p>";
  }

  // Zmiana wszystkich liter na małe
  $lowercaseText = strtolower($inputText);
  echo "<p>Tekst małymi literami: $lowercaseText</p>";

  // Zmiana wszystkich liter na duże
  $uppercaseText = strtoupper($inputText);
  echo "<p>Tekst wielkimi literami: $uppercaseText</p>";
}
?>

<!-- Prosty formularz HTML do przesyłania tekstu -->
<form method="post">
  <label for="inputText">Wprowadź tekst:</label>
  <input type="text" id="inputText" name="inputText">
  <button type="submit">Prześlij</button>
</form>

Opis funkcji

 • strlen() – zwraca długość łańcucha znaków.
 • str_replace() – zamienia wszystkie wystąpienia szukanego tekstu w łańcuchu znaków na tekst zastępczy.
 • strpos() – znajduje pozycję pierwszego wystąpienia podciągu w łańcuchu znaków; zwraca false, jeśli podciąg nie zostanie znaleziony.
 • strtolower() – konwertuje wszystkie znaki w łańcuchu na małe litery.
 • strtoupper() – konwertuje wszystkie znaki w łańcuchu na wielkie litery.

Podsumowanie

W tej lekcji omówiliśmy podstawowe funkcje PHP służące do pracy z łańcuchami znaków. Znajomość tych funkcji jest niezbędna dla każdego programisty PHP, ponieważ tekst jest jednym z najczęściej przetwarzanych typów danych w aplikacjach webowych. Zaprezentowany przykład ilustruje, jak można wykorzystać te funkcje do manipulacji tekstem i analizy danych wejściowych od użytkownika. Praktyczne zastosowanie tych funkcji pozwala na efektywną pracę z tekstem, co jest klucz

 

Scroll to Top