Funkcje do filtrowania tablic w PHP

W PHP istnieje wiele funkcji, które pozwalają na efektywne filtrowanie danych w tablicach. Dzięki nim można łatwo selekcjonować potrzebne informacje, eliminować niepożądane wartości czy nawet transformować dane w sposób bardziej skomplikowany. W tej lekcji przyjrzymy się kilku przydatnym funkcjom takim jak array_filter, array_map oraz array_reduce, które pomogą nam lepiej zrozumieć, jak można manipulować tablicami w PHP.

Przykład kodu PHP z  HTML

Załóżmy, że mamy tablicę z liczbami i chcemy przefiltrować tylko te wartości, które są większe niż 10. Następnie chcemy każdą z pozostałych wartości pomnożyć przez 2. Na koniec zsumujemy wszystkie przefiltrowane i przetworzone wartości, aby otrzymać ich sumę:

<?php
// Deklaracja tablicy z liczbami
$numbers = [1, 10, 15, 20, 25, 30, 35];

// Filtrowanie tablicy
$filteredNumbers = array_filter($numbers, function($value) {
  return $value > 10; // Zwraca wartości większe niż 10
});

// Modyfikacja wartości w tablicy
$modifiedNumbers = array_map(function($value) {
  return $value * 2; // Mnoży każdą wartość przez 2
}, $filteredNumbers);

// Sumowanie wartości
$sum = array_reduce($modifiedNumbers, function($carry, $item) {
  return $carry + $item; // Sumuje wszystkie wartości
}, 0);

// Wyświetlanie wyników
echo "<h3>Filtrowanie i przetwarzanie tablic w PHP</h3>";
echo "<p>Przefiltrowane liczby większe niż 10: " 
     . implode(', ', $filteredNumbers) . "</p>";
echo "<p>Liczby po modyfikacji (każda wartość pomnożona przez 2): " 
     . implode(', ', $modifiedNumbers) . "</p>";
echo "<p>Suma przetworzonych wartości: $sum</p>";
?>

W tym przykładzie najpierw używamy funkcji array_filter do wyfiltrowania wartości większych niż 10. Następnie funkcja array_map pozwala na modyfikację przefiltrowanych wartości, mnożąc każdą z nich przez 2. Na koniec, za pomocą array_reduce, sumujemy wszystkie wartości, aby otrzymać ich łączną sumę.

Podsumowanie

W tej lekcji nauczyliśmy się, jak używać funkcji array_filter, array_map oraz array_reduce do filtrowania, modyfikowania i agregowania danych w tablicach PHP. Te funkcje są niezwykle przydatne w codziennej pracy z danymi, pozwalając na ich efektywne przetwarzanie i selekcjonowanie zgodnie z potrzebami aplikacji. Praktyczne zastosowanie tych funkcji może znacznie ułatwić pracę z tablicami i jest kluczowe dla każdego programisty PHP.

 

 

Scroll to Top