Jak korzystać z web worker w JavaScript?

Web Workers to potężna funkcja JavaScript, która pozwala na wykonywanie skryptów w tle, na osobnym wątku, nie blokując interfejsu użytkownika ani innych skryptów. To idealne rozwiązanie dla zadań wymagających intensywnych obliczeń lub długotrwałych operacji, które mogłyby wpłynąć na płynność działania strony. W tej lekcji pokażemy, jak utworzyć i komunikować się z Web Workerem.

Tworzenie prostego Web Workera

Krok 1: Utworzenie pliku Web Workera

Pierwszym krokiem jest utworzenie pliku JavaScript, który będzie działał jako Web Worker. Załóżmy, że plik nazywa się worker.js. W tym pliku umieścimy kod, który ma być wykonany w tle:

// worker.js - Plik Web Workera

// Nasłuchiwanie na wiadomość od głównego wątku
self.addEventListener('message', function(e) {
  // Przetwarzanie danych otrzymanych od głównego wątku
  let result = e.data * 2; // Przykładowe przetwarzanie

  // Wysyłanie wyniku z powrotem do głównego wątku
  postMessage(result);
});
Krok 2: Użycie Web Workera w głównym skrypcie

Następnie musimy utworzyć i skomunikować się z naszym workerem z głównego skryptu strony:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Użycie Web Worker w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script>
    // Sprawdzenie, czy przeglądarka wspiera Web Workers
    if (window.Worker) {
      // Tworzenie nowego Web Workera
      const myWorker = new Worker('worker.js');

      // Wysyłanie danych do Workera
      // Przykład wysłania liczby 10 
      myWorker.postMessage(10); 

      // Nasłuchiwanie na wiadomość zwrotną od Workera
      myWorker.addEventListener('message', function(e) {
        console.log('Wiadomość od workera:', e.data);
      }, false);
    } else {
      console.log('Twoja przeglądarka nie wspiera Web Workers.');
    }
  </script>
</body>
</html>

Podsumowanie

W tej lekcji nauczyliśmy się, jak używać Web Workerów w JavaScript, aby wykonywać skrypty w tle, nie zakłócając działania interfejsu użytkownika. Web Workery są idealne do przetwarzania danych w tle, co pozwala na utrzymanie responsywności strony nawet podczas wykonywania złożonych operacji. Pamiętaj, że komunikacja między głównym wątkiem a workerem odbywa się poprzez przesyłanie wiadomości, co wymaga serializacji i deserializacji danych. Web Workery otwierają nowe możliwości dla aplikacji webowych, umożliwiając tworzenie bardziej skomplikowanych i wydajnych rozwiązań.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

 

Scroll to Top