Czy JavaScript to język kompilowany czy interpretowany?

JavaScript jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie, szeroko stosowanym do tworzenia interaktywnych stron internetowych. Od momentu powstania w 1995 roku, JavaScript przeszedł długą drogę, ewoluując z prostego języka skryptowego do potężnego narzędzia używanego zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Jednym z kluczowych pytań, które często pojawiają się w kontekście nauki i używania JavaScript, jest to, czy jest to język kompilowany, czy interpretowany. W tym artykule przyjrzymy się tej kwestii bliżej, a także zaprezentujemy prosty przykład kodu JavaScript zintegrowany z HTML.

Czy JavaScript jest kompilowany, czy interpretowany?

JavaScript tradycyjnie jest klasyfikowany jako język interpretowany. Oznacza to, że kod JavaScript jest wykonywany sekwencyjnie, linia po linii, przez interpreter w przeglądarce internetowej lub środowisku uruchomieniowym takim jak Node.js. Nie wymaga procesu kompilacji przed uruchomieniem; zamiast tego, kod jest czytany i wykonywany “na bieżąco”.

Jednakże, współczesne przeglądarki internetowe używają techniki znanej jako “JIT compilation” (Just-In-Time compilation), która kompiluje kod JavaScript do kodu maszynowego w momencie jego wykonywania. Dzięki temu, wykonanie kodu jest znacznie szybsze niż w tradycyjnym modelu interpretowanym. To sprawia, że odpowiedź na pytanie, czy JavaScript jest kompilowany, czy interpretowany, jest mniej jednoznaczna niż mogłoby się wydawać.

Przykład kodu JavaScript

Aby lepiej zrozumieć, jak działa JavaScript, przyjrzyjmy się prostemu przykładowi:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Przykład JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h1>Przykład JavaScript</h1>
  <button id="clickMe">Kliknij mnie</button>
  <script>
    // Dodanie nasłuchiwania na kliknięcie przycisku
    document.getElementById('clickMe').addEventListener('click', function() {
      alert('Witaj w świecie JavaScript!');
    });
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, mamy prosty dokument HTML z przyciskiem. Gdy użytkownik kliknie przycisk, za pomocą JavaScript wyświetlany jest komunikat. Kod JavaScript jest bezpośrednio umieszczony w dokumencie HTML, co jest typowym sposobem na szybkie dodawanie interaktywności do stron internetowych.

Podsumowanie

JavaScript może być klasyfikowany zarówno jako język interpretowany, jak i kompilowany, w zależności od kontekstu i technologii używanej do jego wykonywania. Tradycyjnie, jest traktowany jako język interpretowany, ale nowoczesne techniki takie jak JIT compilation wprowadzają element kompilacji do procesu wykonywania kodu JavaScript. Niezależnie od klasyfikacji, JavaScript pozostaje kluczowym narzędziem dla programistów webowych, umożliwiając tworzenie dynamicznych i interaktywnych stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top