Ograniczenia Web Workerów w korzystaniu z DOM w JavaScript

Web Workery w JavaScript oferują potężne możliwości do uruchamiania skryptów w tle, bez zakłócania interfejsu użytkownika. Pozwalają na wykonywanie zadań, które wymagają intensywnych obliczeń, w oddzielnym wątku, co może znacznie poprawić wydajność aplikacji webowych. Jednakże, pomimo wielu zalet, Web Workery posiadają pewne ograniczenia, szczególnie w kontekście interakcji z Document Object Model (DOM). W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym ograniczeniom.

Przykład kodu z ograniczeniami Web Workerów

W celu zilustrowania ograniczeń, przygotujemy prosty przykład, w którym próbujemy manipulować DOM z poziomu Web Workera.

Plik HTML z osadzonym JavaScript
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Web Worker i DOM</title>
</head>
<body>
  <p id="message">Wiadomość niezaktualizowana</p>
  <script>
    // Sprawdzenie, czy Web Worker jest dostępny
    if (window.Worker) {
      // Utworzenie Web Workera
      const myWorker = new Worker('worker.js');
      
      // Próba wysłania wiadomości do Workera
      myWorker.postMessage('Zaktualizuj DOM');
      
      // Nasłuchiwanie na odpowiedź z Workera
      myWorker.onmessage = function(e) {
        document.getElementById('message')
              .textContent = e.data;
      };
    } else {
      console.log('Twoja przeglądarka nie wspiera Web Workerów.');
    }
  </script>
</body>
</html>
Plik JavaScript Web Workera (worker.js)

W tym przykładzie załóżmy, że próbujemy bezpośrednio zmodyfikować DOM z poziomu pliku worker.js, co jest niemożliwe. Ponieważ Web Worker nie ma dostępu do DOM, poniższy kod nie zadziała, ale zostawmy go jako ilustrację ograniczenia:

// Plik worker.js nie może bezpośrednio manipulować DOM
self.onmessage = function(e) {
  if (e.data === 'Zaktualizuj DOM') {
    // Tutaj nie możemy bezpośrednio zmienić DOM, np.:
    // document.getElementById('message').textContent = 'Wiadomość zaktualizowana przez Workera';
    
    // Zamiast tego, musimy odesłać wiadomość 
    // do głównego skryptu
    postMessage('Wiadomość zaktualizowana przez Workera');
  }
};

Ograniczenia

 1. Brak dostępu do DOM: Głównym ograniczeniem Web Workerów jest brak możliwości bezpośredniej manipulacji Document Object Model (DOM). Web Workery działają w oddzielonym środowisku i nie mają dostępu do obiektu window ani do żadnych metod czy właściwości, które bezpośrednio modyfikują DOM.
 2. Komunikacja poprzez wiadomości: Jedyne dopuszczalne sposoby komunikacji między głównym wątkiem a Web Workerem to wymiana wiadomości za pomocą postMessage i nasłuchiwanie na te wiadomości za pomocą onmessage. Oznacza to, że wszelkie zmiany w DOM muszą być inicjowane i realizowane przez główny wątek skryptu.

Web Workery w JavaScript są potężnym narzędziem do zwiększania wydajności aplikacji przez wykonywanie skryptów w tle. Jednakże, ich izolacja od DOM oznacza, że nie można ich używać do bezpośredniej manipulacji interfejsem użytkownika. Wymaga to od programistów stosowania wzorców komunikacji opartych na wymianie wiadomości, co może komplikować strukturę kodu, ale jednocześnie zapewnia czystość architektury aplikacji poprzez oddzielenie logiki obliczeniowej od manipulacji UI.

Mimo tych ograniczeń, wykorzystanie Web Workerów jest zalecane w scenariuszach wymagających intensywnych obliczeń, które mogą zablokować główny wątek i negatywnie wpłynąć na płynność działania interfejsu użytkownika. Przykłady takich zastosowań to przetwarzanie dużych zbiorów danych, operacje na grafice czy algorytmy kryptograficzne.

Aby efektywnie korzystać z Web Workerów przy jednoczesnym zachowaniu responsywności UI, należy pamiętać o kilku kluczowych praktykach:

 1. Asynchroniczna komunikacja: Używaj postMessage i nasłuchiwania na wiadomości (onmessage) do asynchronicznej komunikacji między Web Workerem a głównym wątkiem. Umożliwia to nieblokujące przetwarzanie i aktualizację UI.
 2. Przekazywanie danych: Do przekazywania danych między głównym wątkiem a Web Workerem wykorzystaj prymitywne typy danych lub struktury, które mogą być łatwo serializowane. Pamiętaj, że obiekty takie jak ArrayBuffer mogą być przekazywane przez przeniesienie (transferable objects), co minimalizuje narzut związany z kopiowaniem dużych ilości danych.
 3. Ograniczanie użycia Web Workerów: Mimo że Web Workery mogą znacząco poprawić wydajność aplikacji, ich nadmierne lub nieoptymalne użycie może prowadzić do zwiększonego zużycia zasobów. Staraj się tworzyć Workery tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione potrzebami aplikacji.
 4. Zarządzanie zasobami: Pamiętaj, aby zamykać Web Workery po zakończeniu ich zadania za pomocą metody terminate(). Pozwala to zwolnić zasoby, które były przez nie zajmowane.

Web Workery są potężnym narzędziem w arsenale programisty JavaScript, pozwalającym na tworzenie bardziej wydajnych i responsywnych aplikacji webowych. Ich właściwe wykorzystanie pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych obliczeń bez wpływu na interakcję użytkownika z aplikacją. Chociaż nie mogą one bezpośrednio manipulować DOM, odpowiednie projektowanie aplikacji i komunikacja między głównym wątkiem a Workerami umożliwia efektywne zarządzanie zadaniami i interfejsem użytkownika.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top