Czym jest obiekt window i jego najważniejsze metody w JavaScript?

Obiekt window w JavaScript jest bardzo ważnym obiektem globalnym, który reprezentuje okno przeglądarki. Dostarcza on funkcje i zmienne globalne, umożliwia kontrolę nad oknem przeglądarki oraz dostęp do modelu obiektowego dokumentu (DOM), historii przeglądarki, lokalizacji i innych. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej obiektowi window i jego kluczowym metodom.

Przykład zastosowania obiektu window

Poniżej znajduje się przykład kodu HTML i JavaScript, który ilustruje wykorzystanie niektórych metod obiektu window.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Przykład obiektu window</title>
</head>
<body>
  <button id="showAlert">Pokaż Alert</button>
  <button id="openWindow">Otwórz Nowe Okno</button>
  <script>
    // Przypisanie zdarzenia do przycisku wyświetlającego alert
    document.getElementById("showAlert").addEventListener("click", function() {
      window.alert("Witaj w świecie JavaScript!");
    });

    // Przypisanie zdarzenia do przycisku otwierającego nowe okno
    document.getElementById("openWindow").addEventListener("click", function() {
      window.open("https://www.example.com", "_blank");
    });
  </script>
</body>
</html>

Najważniejsze metody obiektu window

 1. window.alert() – wyświetla okno dialogowe z określoną wiadomością.
 2. window.open() – otwiera nowe okno przeglądarki lub zakładkę z podanym URL.
 3. window.close() – zamyka bieżące okno.
 4. window.confirm() – wyświetla okno dialogowe z wiadomością oraz przyciskami do potwierdzenia lub odrzucenia.
 5. window.prompt() – wyświetla okno dialogowe z polem tekstowym dla użytkownika.
 6. window.setTimeout() – wykonuje kod po określonym czasie.
 7. window.setInterval() – powtarza wykonanie kodu w określonych odstępach czasu.
 8. window.clearTimeout() – anuluje opóźnienie ustawione przez setTimeout().
 9. window.clearInterval() – anuluje powtarzające się działanie ustawione przez setInterval().

Podsumowanie

Obiekt window w JavaScript jest kluczowym elementem w interakcji z przeglądarką. Umożliwia on dostęp do wielu funkcji związanych z oknem przeglądarki, takich jak wyświetlanie komunikatów, otwieranie i zamykanie okien, a także zarządzanie czasem i zdarzeniami. Zrozumienie i umiejętne wykorzystanie metod obiektu window jest niezbędne dla każdego programisty JavaScript, aby tworzyć interaktywne i dynamiczne strony internetowe.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top