Jak korzystać z operatora delete w JavaScript?

Operator delete w JavaScript jest używany do usuwania właściwości z obiektu. Jego działanie jest dość proste i bezpośrednie, ale istnieje kilka subtelności, o których warto wiedzieć. Operator ten może być bardzo przydatny w różnych scenariuszach, np. gdy potrzebujemy dynamicznie modyfikować zawartość obiektów w naszej aplikacji. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać operatora delete na przykładzie prostego kodu HTML i JavaScript.

Przykład użycia operatora delete

Załóżmy, że mamy prostą stronę internetową z formularzem, który pozwala użytkownikowi na interakcję z obiektem JavaScript. Naszym celem będzie pokazanie, jak można usunąć właściwości z tego obiektu za pomocą operatora delete.

Struktura pliku HTML i JavaScript

Poniżej znajduje się przykład pliku, który łączy HTML z JavaScript, demonstrujący użycie operatora delete.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Użycie operatora delete w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Informacje o samochodzie</h3>
  <button onclick="deleteProperty()">Usuń model</button>
  <p id="carInfo"></p>

  <script>
    // Obiekt opisujący samochód
    let car = {
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      year: 1969
    };

    // Funkcja wyświetlająca informacje o samochodzie
    function displayCarInfo() {
      document.getElementById("carInfo").innerHTML =
        `Marka: ${car.brand}, Model: ${car.model}, Rok: ${car.year}`;
    }
    
    // Funkcja używająca operatora delete 
    // do usunięcia modelu samochodu
    function deleteProperty() {
      delete car.model;
      displayCarInfo();
    }

    // Wywołanie funkcji wyświetlającej 
    // informacje o samochodzie przy ładowaniu strony
    displayCarInfo();
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie po kliknięciu przycisku “Usuń model”, funkcja deleteProperty jest wywoływana. Usuwa ona właściwość model z obiektu car za pomocą operatora delete i następnie wyświetla zaktualizowane informacje o samochodzie. To pokazuje, jak dynamicznie można manipulować obiektami w JavaScript.

Kluczowe aspekty

 • Operator delete usuwa właściwość z obiektu.
 • Po usunięciu, próba dostępu do właściwości zwróci undefined.
 • Operator delete nie wpływa na prototypy obiektów, co oznacza, że jeśli usunięta właściwość istnieje w prototypie, to dalej będzie dostępna przez dziedziczenie.

Podsumowanie

Operator delete w JavaScript jest potężnym narzędziem, które pozwala na dynamiczne modyfikowanie obiektów poprzez usuwanie ich właściwości. Jest to szczególnie przydatne w aplikacjach, które wymagają elastyczności w zarządzaniu danymi. Warto jednak pamiętać o jego ograniczeniach i właściwie go stosować, aby uniknąć nieoczekiwanych efektów w działaniu aplikacji. Ten prosty przykład pokazuje, jak łatwo można zintegrować użycie operatora delete w praktycznym kontekście webowym

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top