Obsługa wyjątków w PHP

Obsługa wyjątków to kluczowa część programowania w PHP, która pozwala na eleganckie radzenie sobie z błędami w czasie wykonania programu. Mechanizm ten umożliwia wykrycie błędu, zareagowanie na niego i kontynuowanie pracy aplikacji bez jej przerywania. Dzięki temu możemy stworzyć bardziej stabilne i bezpieczne aplikacje. W tej lekcji przedstawimy, jak używać try, catch i finally do obsługi wyjątków w PHP.

Przykład kodu PHP z prostym HTML

W tym przykładzie stworzymy prosty formularz HTML, który pozwoli użytkownikowi na wprowadzenie liczby. Następnie, za pomocą PHP, sprawdzimy, czy podana liczba jest większa od zera. Jeśli nie, zgłosimy wyjątek.

Kod HTML:
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Obsługa wyjątków w PHP</title>
</head>
<body>
  <form method="post">
    <label for="number">Wprowadź liczbę:</label>
    <input type="text" id="number" name="number">
    <button type="submit">Sprawdź</button>
  </form>
</body>
</html>

Kod PHP:

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  $number = $_POST['number'];

  try {
    // Sprawdzanie, czy liczba jest większa od zera
    if ($number <= 0) {
      throw new Exception("Liczba musi być większa od zera!");
    }
    echo "<h3>Liczba jest poprawna: $number</h3>";
  } catch (Exception $e) {
    // Obsługa wyjątku
    echo "<h3>Wystąpił błąd: " . $e->getMessage() . "</h3>";
  } finally {
    // Kod, który zostanie wykonany niezależnie od wystąpienia wyjątku
    echo "<p>Sprawdzanie zakończone.</p>";
  }
}
?>

Omówienie

 • try: Blok try zawiera kod, który może zgłosić wyjątek. W naszym przypadku jest to próba sprawdzenia, czy wprowadzona liczba jest większa od zera.
 • catch: Blok catch przechwytuje wyjątek zgłoszony w bloku try. Parametrem bloku catch jest obiekt wyjątku, który zawiera informacje o błędzie. Dzięki temu możemy odpowiednio zareagować na błąd, np. wyświetlając komunikat.
 • finally: Blok finally zawiera kod, który zostanie wykonany po blokach try i catch, niezależnie od tego, czy wyjątek został zgłoszony, czy nie. Jest to dobre miejsce na kod, który musi zostać wykonany zawsze, np. zamknięcie połączenia z bazą danych.

Podsumowanie

Obsługa wyjątków w PHP umożliwia tworzenie bardziej niezawodnych aplikacji poprzez umożliwienie programiście na odpowiednie reagowanie na błędy w czasie wykonania programu. Dzięki zastosowaniu bloków try, catch i finally, możemy zapewnić, że nasza aplikacja będzie działała płynnie, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych błędów. Ten mechanizm jest niezwykle pomocny w tworzeniu bezpiecznego i stabilnego oprogramowania.

 

 

 

Scroll to Top