Zapis do pliku w PHP

W tej lekcji omówimy, jak w języku PHP zapisywać dane do pliku znajdującego się w tym samym katalogu, co nasz skrypt. PHP oferuje kilka funkcji do pracy z plikami, co umożliwia łatwe zarządzanie danymi, np. logowanie informacji, przechowywanie danych formularzy czy konfiguracji. Przyjrzymy się podstawowej funkcji file_put_contents(), która pozwala na szybki i łatwy zapis danych do pliku.

Przykład kodu

Poniższy przykład składa się z prostego formularza HTML, który umożliwia użytkownikowi wprowadzenie tekstu. Następnie, za pomocą PHP, tekst ten zostaje zapisany do pliku w tym samym katalogu.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Zapis do pliku</title>
</head>
<body>
  <h3>Formularz zapisu do pliku</h3>
  <form method="post">
    <label for="text">Wpisz tekst: </label>
    <input type="text" id="text" name="text">
    <button type="submit">Zapisz</button>
  </form>
</body>
</html>

Oraz kod php:

<?php
// Sprawdzanie, czy formularz został wysłany
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // Przechwytywanie tekstu z formularza
  $text = $_POST['text'];

  // Ścieżka do pliku, w którym zostaną zapisane dane
  $file = "data.txt";

  // Zapisywanie danych do pliku
  // Jeśli plik nie istnieje, zostanie automatycznie utworzony
  if (file_put_contents($file, $text . PHP_EOL, FILE_APPEND)) {
    echo "Tekst został pomyślnie zapisany.";
  } else {
    echo "Wystąpił błąd podczas zapisywania tekstu.";
  }
}
?>

Omówienie kodu

 • Formularz HTML: Prosty formularz z jednym polem tekstowym i przyciskiem submit. Formularz ten wysyła dane metodą POST.
 • Obsługa PHP: Skrypt PHP najpierw sprawdza, czy formularz został wysłany. Jeśli tak, przechwytuje tekst wprowadzony przez użytkownika.
 • Zapis do pliku: Funkcja file_put_contents() jest używana do zapisania tekstu do pliku. Argument FILE_APPEND zapewnia, że tekst zostanie dodany na końcu pliku, zamiast nadpisywać jego zawartość. PHP_EOL dodaje znak nowej linii po każdym wpisie, co zapewnia lepszą czytelność zapisywanych danych.

Podsumowanie

Zapisywanie danych do pliku w PHP jest prostą, ale bardzo użyteczną funkcjonalnością. Może być wykorzystane do wielu celów, od logowania informacji, przez przechowywanie danych z formularzy, po konfigurację aplikacji. W tej lekcji pokazaliśmy, jak użyć funkcji file_put_contents() do zapisywania danych z formularza HTML do pliku w tym samym katalogu. Pamiętaj o odpowiednich uprawnieniach dostępu do plików na serwerze, aby operacja zapisu mogła zostać wykonana pomyślnie.

 

Scroll to Top