Jak można skopiować obiekt w Pythonie?

W Pythonie kopiowanie obiektów to temat, który może wydawać się prosty na pierwszy rzut oka, ale kryje w sobie wiele niuansów. W zależności od tego, czy chcemy stworzyć płytką (shallow) czy głęboką (deep) kopię obiektu, sposób realizacji tej operacji może się znacznie różnić. W tym artykule omówimy, jak skopiować obiekt w Pythonie, pokazując różne metody i kiedy każda z nich jest odpowiednia.

Płytkie kopiowanie

Płytkie kopiowanie tworzy nowy obiekt, ale nie kopiuje elementów wewnętrznych obiektów. Oznacza to, że jeśli skopiowany obiekt zawiera inne obiekty, to kopie będą dzielić te same instancje wewnętrznych obiektów z oryginałem.

Przykład z użyciem modułu copy:

import copy

# Tworzenie listy zawierającej inne listy
original_list = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

# Tworzenie płytkiej kopii listy
shallow_copied_list = copy.copy(original_list)

# Modyfikacja oryginalnej listy
original_list[0][0] = 'X'

# Wyświetlenie skopiowanej listy
print(shallow_copied_list)  # Zmiana widać również w skopiowanej liście

W powyższym przykładzie, modyfikacja jednego z elementów w oryginalnej liście ma wpływ również na skopiowaną listę. Dzieje się tak, ponieważ płytkie kopiowanie nie tworzy kopii wewnętrznych list, tylko kopiuje referencje do nich.

Głębokie kopiowanie

Głębokie kopiowanie tworzy nowy obiekt oraz rekursywnie kopiuje wszystkie obiekty, które znajdują się wewnątrz. Oznacza to, że tworzone są całkowicie niezależne kopie oryginalnego obiektu oraz wszystkich obiektów wewnętrznych.

Przykład z użyciem modułu copy:

import copy

# Tworzenie listy zawierającej inne listy
original_list = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

# Tworzenie głębokiej kopii listy
deep_copied_list = copy.deepcopy(original_list)

# Modyfikacja oryginalnej listy
original_list[0][0] = 'X'

# Wyświetlenie skopiowanej listy
print(deep_copied_list)  # Skopiowana lista pozostaje bez zmian

W tym przypadku, mimo zmiany w oryginalnej liście, skopiowana lista pozostaje bez zmian. Jest to efekt użycia głębokiego kopiowania, które tworzy całkowicie niezależne kopie wszystkich wewnętrznych obiektów.

Podsumowanie

Wybór między płytkim a głębokim kopiowaniem zależy od specyfiki zadania. Płytkie kopiowanie jest szybsze i mniej zasobożerne, ale może prowadzić do nieoczekiwanych efektów, gdy modyfikujemy obiekty wewnętrzne. Głębokie kopiowanie jest bezpieczniejsze w przypadku, gdy potrzebujemy całkowitej niezależności skopiowanych danych, ale jest bardziej kosztowne pod względem zużycia zasobów. Ważne jest zrozumienie różnic między tymi metodami, aby móc wybrać najbardziej odpowiednią dla danego problemu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top