Czym jest TypeScript?

TypeScript jest nadzbiorem języka JavaScript, co oznacza, że rozszerza jego funkcjonalność o nowe możliwości, takie jak statyczne typowanie. Został opracowany i jest utrzymywany przez Microsoft. Głównym celem TypeScript jest ułatwienie budowania dużych aplikacji i ich zarządzania. Dodaje on opcjonalne typy, klasy i moduły do języka JavaScript, co pozwala na lepsze zarządzanie kodem i wyłapywanie błędów na wczesnym etapie rozwoju oprogramowania.

Prosty przykład z TypeScript i HTML

Poniżej znajduje się przykład, który ilustruje integrację TypeScript z HTML. Przedstawia on prosty skrypt napisany w TypeScript, który jest następnie kompilowany do JavaScript i używany w dokumencie HTML.

Struktura pliku HTML z osadzonym TypeScript
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład TypeScript</title>
</head>
<body>
  <h1>Witaj, TypeScript!</h1>
  <script src="example.js"></script>
</body>
</html>

Należy pamiętać, że przeglądarki internetowe nie interpretują bezpośrednio kodu TypeScript, dlatego konieczne jest jego wcześniejsze skompilowanie do JavaScript. Poniżej przedstawiono przykład prostego skryptu TypeScript, który należy skompilować do pliku example.js używanego w powyższym dokumencie HTML.

Przykład kodu TypeScript (example.ts)
// Definicja interfejsu dla obiektu osoby
interface Person {
  name: string;
  age: number;
}

// Tworzenie obiektu osoby
const person: Person = {
  name: "Jan Kowalski",
  age: 30
};

// Funkcja wyświetlająca powitanie
function greet(person: Person) {
  return `Witaj, ${person.name}! Masz ${person.age} lat.`;
}

// Wywołanie funkcji i wyświetlenie wyniku
console.log(greet(person));

Ten kod TypeScript definiuje interfejs Person oraz funkcję greet, która przyjmuje obiekt typu Person i zwraca powitalny ciąg tekstowy. Przykład pokazuje, jak TypeScript umożliwia określenie typów dla zmiennych i parametrów funkcji, co pomaga zapewnić większą pewność co do typów danych używanych w programie.

Kompilacja TypeScript do JavaScript

Aby skompilować kod TypeScript do JavaScript, potrzebne jest środowisko Node.js oraz zainstalowany globalnie pakiet TypeScript. Kompilację można przeprowadzić za pomocą komendy:

tsc example.ts

Po skompilowaniu powstanie plik example.js, który jest włączony do dokumentu HTML. Dzięki temu użytkownik może zobaczyć działanie skryptu TypeScript w przeglądarce.

Podsumowanie

TypeScript wnosi do świata JavaScript wiele korzyści, takich jak statyczne typowanie, klasy, interfejsy i moduły, co czyni go atrakcyjnym narzędziem dla deweloperów budujących skomplikowane aplikacje webowe. Umożliwia on lepszą organizację kodu, łatwiejsze zarządzanie zależnościami oraz wczesne wykrywanie błędów, co przekłada się na wyższą jakość i niezawodność tworzonego oprogramowania. Pomimo że wymaga dodatkowego kroku kompilacji do JavaScript, korzyści płynące z jego użycia są znaczące, szczególnie w dużych projektach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top