Jakie są typy wbudowane dostępne w Pythonie?

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania, częściowo dzięki swojej prostej składni i potężnemu zestawowi funkcji wbudowanych. Wbudowane typy danych w Pythonie to podstawa, na której budowane są wszystkie programy. Zrozumienie tych typów jest kluczowe dla efektywnego programowania w Pythonie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej dostępnym typom wbudowanym w Pythonie.

Typy danych w Pythonie

Python oferuje różnorodne typy danych wbudowane, które można klasyfikować w następujący sposób:

Liczby

Python obsługuje różne typy liczbowe:

 • int – liczby całkowite bez ograniczenia wielkości, np. 5, -3, 42.
 • float – liczby zmiennoprzecinkowe, np. 3.14, -0.001, 2.0e8.
 • complex – liczby zespolone, mające część rzeczywistą i urojoną, np. 3+4j.
Sekwencje

Python zawiera kilka typów sekwencyjnych:

 • str – ciągi znaków, np. “Hello, world!”.
 • list – listy, które mogą zawierać elementy różnych typów, np. [1, “two”, 3.0].
 • tuple – krotki, podobne do list, ale niemodyfikowalne, np. (1, “two”, 3.0).
Mapowania
 • dict – słowniki, które przechowują pary klucz-wartość, np. {“name”: “Alice”, “age”: 25}.
Zbiory
 • set – zbiory, nieuporządkowane kolekcje unikalnych elementów, np. {1, 2, 3}.
 • frozenset – tak jak set, ale niemodyfikowalne.
Typ logiczny
 • bool – reprezentuje prawdę (True) lub fałsz (False).
Typ None
 • NoneType – posiada tylko jedną wartość, None, która jest używana do reprezentowania braku wartości.

Przykład użycia typów wbudowanych

# Deklaracja różnych typów danych
number_int = 10 # Liczba całkowita
number_float = 3.14 # Liczba zmiennoprzecinkowa
string = "Python" # Ciąg znaków
list_example = [1, 2, 3] # Lista
tuple_example = (1, "dwa", 3.0) # Krotka
dict_example = {"klucz": "wartość"} # Słownik
set_example = {1, 2, 3, 3} # Zbiór
bool_example = True # Wartość logiczna
none_example = None # NoneType

# Wyświetlenie typów danych
print(type(number_int)) # <class 'int'>
print(type(number_float)) # <class 'float'>
print(type(string)) # <class 'str'>
print(type(list_example)) # <class 'list'>
print(type(tuple_example)) # <class 'tuple'>
print(type(dict_example)) # <class 'dict'>
print(type(set_example)) # <class 'set'>
print(type(bool_example)) # <class 'bool'>
print(type(none_example)) # <class 'NoneType'>

Podsumowanie

Python zapewnia bogaty zestaw typów danych wbudowanych, co ułatwia programowanie przez eliminację potrzeby ręcznego zarządzania pamięcią i typami danych. Zrozumienie tych typów i ich właściwego wykorzystania jest kluczowe dla pisania skutecznego i efektywnego kodu w Pythonie. Typy te oferują elastyczność i moc potrzebną do obsługi różnorodnych zadań programistycznych, od prostych skryptów po złożone aplikacje.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top