Jak można udostępniać zmienne globalne między modułami?

W programowaniu, zwłaszcza w Pythonie, często pojawia się potrzeba udostępniania danych, takich jak zmienne globalne, między różnymi modułami w projekcie. Może to być przydatne w wielu scenariuszach, na przykład, gdy chcemy mieć jedną konfigurację dostępną globalnie w różnych częściach aplikacji. W tym artykule przyjrzymy się, jak można to osiągnąć w Pythonie.

Wstęp

Python, jako język wysokiego poziomu, oferuje kilka sposobów na udostępnianie zmiennych globalnych między modułami. Jednym z najprostszych jest stworzenie modułu konfiguracyjnego, który będzie importowany w różnych miejscach aplikacji. Przejdźmy przez prosty przykład, aby zobaczyć, jak to działa w praktyce.

Przykład kodu

Załóżmy, że mamy aplikację podzieloną na różne moduły i chcemy udostępnić pewne zmienne globalne między nimi. Na początek stworzymy plik config.py, który będzie zawierał nasze zmienne globalne.

# config.py

# Definicja zmiennej globalnej
global_variable = "To jest zmienna globalna dostępna w różnych modułach"

Następnie, w innym module, załóżmy że mamy plik module1.py, możemy zaimportować ten moduł konfiguracyjny i użyć zdefiniowanych w nim zmiennych.

# module1.py
import config

def print_global_variable():
    # Wydrukowanie wartości zmiennej globalnej
    print(config.global_variable)

Aby zobaczyć, jak to działa, możemy teraz utworzyć główny plik aplikacji, na przykład main.py, który wykorzysta funkcję z module1.py.

# main.py
import module1

module1.print_global_variable()

Uruchomienie main.py powinno wydrukować wartość zmiennej globalnej zdefiniowanej w config.py.

Jak to działa?

Gdy importujemy moduł w Pythonie, Python szuka zdefiniowanych w nim zmiennych, funkcji i klas i umożliwia ich używanie w innym module. W przypadku naszej zmiennej globalnej global_variable z config.py, jest ona ładowana do pamięci przy pierwszym imporcie i pozostaje dostępna dla innych modułów, które ten sam moduł importują. To proste i eleganckie rozwiązanie pozwala na łatwe udostępnianie danych między różnymi częściami aplikacji.

Podsumowanie

Udostępnianie zmiennych globalnych między modułami w Pythonie jest proste i może być bardzo przydatne w wielu scenariuszach programistycznych. Wykorzystanie modułu konfiguracyjnego jako centralnego miejsca dla zmiennych, które mają być dostępne w całej aplikacji, jest sprawdzonym i efektywnym podejściem. Dzięki temu, zarządzanie konfiguracją staje się bardziej przejrzyste, a kod — łatwiejszy do utrzymania i rozwijania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top