Czym jest strict mode w JavaScript?

“Strict mode” w JavaScript to sposób na skorzystanie z bardziej rygorystycznej wersji JavaScript. Gdy jest włączony, JavaScript działa w ścisłym trybie, który wprowadza lepsze sprawdzenie błędów, uniemożliwia pewne niebezpieczne działania i eliminuje pewne nielogiczne aspekty języka. Włączenie “strict mode” pomaga w wykrywaniu potencjalnych błędów i problemów w kodzie na wcześniejszym etapie, co czyni kod bardziej niezawodnym i łatwiejszym do debugowania.

Przykład użycia “strict mode” w JavaScript

W poniższym przykładzie zobaczymy, jak “strict mode” może być użyty w kontekście prostego skryptu JavaScript

Kod HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Strict Mode w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
Kod JavaScript (script.js)
// Włączenie strict mode
'use strict';

// Próba przypisania wartości do niezadeklarowanej zmiennej
try {
  undeclaredVariable = 5;
} catch (e) {
  console.error("Wystąpił błąd:", e.message);
}

// Próba użycia zarezerwowanej nazwy jako nazwy zmiennej
try {
  let let = 10;
} catch (e) {
  console.error("Wystąpił błąd:", e.message);
}

// Funkcja z parametrami o tej samej nazwie
try {
  function duplicateParameters(a, a) {
    return a;
  }
} catch (e) {
  console.error("Wystąpił błąd:", e.message);
}

W powyższym skrypcie:

 • Pierwsza próba przypisania wartości do niezadeklarowanej zmiennej kończy się błędem, ponieważ “strict mode” wymaga, aby wszystkie zmienne były zadeklarowane.
 • Druga próba używa zarezerwowanego słowa let jako nazwy zmiennej, co również kończy się błędem w “strict mode”.
 • Trzecia próba definiuje funkcję z powtarzającymi się nazwami parametrów, co jest niedozwolone w “strict mode”.

Podsumowanie

“Strict mode” to potężne narzędzie w JavaScript, które pomaga w tworzeniu bezpieczniejszego i bardziej niezawodnego kodu poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych reguł. Pomaga programistom unikać potencjalnych pułapek języka, takich jak niezadeklarowane zmienne, nadużywanie zarezerwowanych słów czy powtarzające się parametry funkcji. Włączenie “strict mode” jest prostym, ale skutecznym sposobem na poprawę jakości kodu JavaScript.

 

Scroll to Top