Modyfikatory w wyrażeniach regularnych w JavaScript

Wyrażenia regularne są potężnym narzędziem do przeszukiwania i manipulowania tekstami. W JavaScript, podobnie jak w wielu innych językach programowania, wyrażenia regularne wykorzystują modyfikatory, aby zmienić sposób wyszukiwania wzorców w tekście. Modyfikatory te pozwalają na realizację takich działań jak wyszukiwanie bez uwzględnienia wielkości liter, przeszukiwanie wieloliniowe czy globalne wyszukiwanie wzorców w całym tekście. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej, czym są te modyfikatory i jak można ich używać w praktyce.

Przykład kodu z wykorzystaniem modyfikatorów

Poniżej znajduje się prosty przykład kodu HTML i JavaScript, który demonstruje użycie modyfikatorów w wyrażeniach regularnych. Kod HTML zawiera formularz z polem tekstowym, gdzie użytkownik może wprowadzić tekst, a skrypt JavaScript używa wyrażenia regularnego z modyfikatorami do wyszukiwania określonego wzorca w tym tekście.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Przykład modyfikatorów w wyrażeniach regularnych</title>
</head>
<body>
  <input type="text" id="textInput" value="Hello World!">
  <button onclick="searchText()">Szukaj "world"</button>
  <script>
    // Funkcja wyszukująca tekst
    function searchText() {
      // Pobranie tekstu z pola tekstowego
      let text = document.getElementById('textInput').value;
      
      // Wyrażenie regularne z modyfikatorem 'i' (ignorowanie wielkości liter)
      let regex = /world/i;
      
      // Sprawdzenie, czy wzorzec występuje w tekście
      let result = regex.test(text);
      
      // Wyświetlenie wyniku
      alert("Wzorzec 'world' znaleziony: " + result);
    }
  </script>
</body>
</html>

Najczęściej używane modyfikatory

 1. i – Ignorowanie wielkości liter przy wyszukiwaniu.
 2. g – Globalne wyszukiwanie wzorca w całym tekście, a nie tylko pierwszego wystąpienia.
 3. m – Wieloliniowe wyszukiwanie, gdzie znaki początku (^) i końca ($) tekstu odnoszą się również do początku i końca każdej linii.

Przykłady użycia modyfikatorów

 • Bez modyfikatora: /Hello/ znajdzie tylko “Hello” z wielkiej litery.
 • Z modyfikatorem i: /Hello/i znajdzie “Hello”, “hello”, “HeLLo” itd.
 • Z modyfikatorem g: /Hello/g znajdzie wszystkie wystąpienia “Hello” w tekście.
 • Z modyfikatorem m: /^Hello/m znajdzie “Hello” na początku każdej linii tekstu.

Podsumowanie

Modyfikatory w wyrażeniach regularnych w JavaScript znacząco rozszerzają możliwości wyszukiwania i manipulacji tekstami. Dzięki nim można łatwo dostosować zachowanie wyrażeń regularnych do konkretnych potrzeb, takich jak ignorowanie wielkości liter czy przeszukiwanie wieloliniowych tekstów. Umiejętne wykorzystanie modyfikatorów pozwala na pisanie bardziej elastycznego i wydajnego kodu do przetwarzania tekstów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top