Czym jest obiekt RegExp w JavaScript?

Obiekt RegExp w JavaScript to potężne narzędzie do pracy z wyrażeniami regularnymi, umożliwiające wyszukiwanie wzorców w tekście, ich zamianę oraz inne operacje manipulacji tekstem. Wyrażenia regularne to ciągi znaków, które tworzą wzorzec wyszukiwania, używane głównie do wyszukiwania lub zamiany tekstów na podstawie określonych reguł. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać obiektu RegExp w JavaScript, by efektywnie pracować z tekstami.

Przykład użycia obiektu RegExp

Aby zilustrować działanie obiektu RegExp, stworzymy prostą stronę internetową, która umożliwi użytkownikowi wprowadzenie tekstu oraz wzorca wyrażenia regularnego, a następnie wyświetli wyniki wyszukiwania wzorca w tekście.

Kod HTML i JavaScript
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Przykład RegExp w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Wprowadź tekst:</h3>
  <textarea id="textInput" rows="4" cols="50"></textarea>
  <h3>Wprowadź wzorzec wyrażenia regularnego:</h3>
  <input type="text" id="regexInput"/>
  <button onclick="searchText()">Szukaj</button>
  <h4>Wyniki:</h4>
  <p id="result"></p>

  <script>
    function searchText() {
      // Pobranie tekstu i wzorca wyrażenia regularnego od użytkownika
      let text = document.getElementById('textInput').value;
      let regexPattern = document.getElementById('regexInput').value;

      // Utworzenie obiektu RegExp
      let regex = new RegExp(regexPattern, 'g');

      // Wyszukiwanie wzorca w tekście
      let matches = text.match(regex);

      // Wyświetlenie wyników
      let resultText = matches ? 'Znaleziono: ' + matches.join(', ') : 'Brak wyników.';
      document.getElementById('result').innerText = resultText;
    }
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie, użytkownik wprowadza tekst oraz wzorzec wyrażenia regularnego. Po kliknięciu przycisku “Szukaj”, skrypt JavaScript wykorzystuje obiekt RegExp do wyszukania wszystkich wystąpień wzorca w podanym tekście i wyświetla wyniki.

Kluczowe elementy

 • Tworzenie obiektu RegExp: var regex = new RegExp(regexPattern, 'g'); – w tym przypadku, regexPattern to wzorzec podany przez użytkownika, a 'g' to flaga globalnego wyszukiwania, co oznacza, że szukamy wszystkich wystąpień wzorca w tekście.
 • Metoda match: text.match(regex) – metoda stosowana do tekstu, która szuka wzorca zdefiniowanego przez obiekt RegExp i zwraca tablicę wszystkich odnalezionych dopasowań.

Podsumowanie

Obiekt RegExp w JavaScript jest niezwykle użytecznym narzędziem do pracy z tekstami, umożliwiającym skomplikowane wyszukiwania, zamiany oraz walidacje danych wejściowych. Dzięki wyrażeniom regularnym, programiści mogą wykonywać zaawansowane operacje na tekstach z dużą precyzją i elastycznością. Przedstawiony przykład ilustruje podstawowe użycie obiektu RegExp, jednak możliwości wyrażeń regularnych są znacznie szersze i mogą być dostosowane do wielu różnych zastosowań.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top