backdrop-filter w CSS3

backdrop-filter jest właściwością CSS, która pozwala na stosowanie efektów graficznych, takich jak rozmycie czy nakładanie kolorów, do obszaru znajdującego się za elementem. Jest to potężne narzędzie, które umożliwia tworzenie ciekawych efektów wizualnych, szczególnie w kontekście interfejsów użytkownika i projektowania stron internetowych.

Przykład zastosowania backdrop-filter

W poniższym przykładzie zastosujemy backdrop-filter do stworzenia efektu rozmycia na tle za oknem dialogowym. Umożliwi to lepsze wyróżnienie okna dialogowego, poprawiając jednocześnie estetykę strony.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania backdrop-filter w CSS3</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
      background-image: url('your-image-url.jpg');
      background-size: cover;
    }
    .blur-background {
      position: fixed;
      top: 0;
      left: 0;
      width: 100%;
      height: 100%;
      backdrop-filter: blur(10px);
    }
    .dialog {
      z-index: 10;
      padding: 20px;
      background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="blur-background"></div>
<div class="dialog">
  <h2>Okno dialogowe</h2>
  <p>To okno dialogowe jest lepiej widoczne dzięki efektowi rozmycia tła.</p>
</div>

</body>
</html>

Wyjaśnienie kodu

 • W sekcji <style> definiujemy styl dla tła strony (body), stosując obrazek tła i centrując zawartość.
 • Używamy klasy .blur-background do stworzenia pełnoekranowego tła, które będzie rozmyte za pomocą backdrop-filter: blur(10px);. To sprawia, że wszystko za tym elementem będzie rozmyte.
 • Klasa .dialog definiuje styl dla okna dialogowego, w tym tło, cienie i zaokrąglenia, aby wyróżnić je na rozmytym tle.

Znaczenie backdrop-filter

Właściwość backdrop-filter umożliwia tworzenie efektownych i użytkowych projektów interfejsów, które mogą poprawić doświadczenia użytkowników na stronach internetowych. Pozwala na lepsze oddzielenie elementów interfejsu od tła, co jest szczególnie użyteczne w przypadku okien dialogowych, pasków nawigacyjnych, czy paneli bocznych.

Podsumowanie

backdrop-filter w CSS3 oferuje szerokie możliwości w zakresie projektowania efektów wizualnych dla elementów strony internetowej. Poprzez stosowanie efektów takich jak rozmycie, można poprawić wizualną klarowność interfejsu, jednocześnie dodając do niego nowoczesnego i estetycznego wyglądu. Warto eksperymentować z różnymi efektami backdrop-filter, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla swoich projektów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video WebDeveloper w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top