background-repeat w CSS3

Właściwość background-repeat w CSS3 pozwala kontrolować, jak tło (obrazek lub kolor) jest powtarzany w elementach HTML. Dzięki tej właściwości możemy zdecydować, czy tło ma się powtarzać w poziomie, pionie, obu kierunkach, czy wcale. Jest to przydatne narzędzie, gdy chcemy stworzyć ciekawe efekty wizualne na naszej stronie internetowej, kontrolując wyświetlanie tła.

Przykład użycia background-repeat

Załóżmy, że chcemy stworzyć prostą stronę internetową z nagłówkiem, którego tło będzie powtarzane tylko w poziomie. Poniżej znajduje się przykład kodu HTML i CSS, demonstrujący użycie właściwości background-repeat.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania background-repeat w CSS3</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    .header {
      background-image: url('header-bg.png');
      background-repeat: repeat-x;
      height: 150px;
      text-align: center;
      color: white;
      line-height: 150px;
      font-size: 24px;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="header">Mój nagłówek</div>

</body>
</html>

W powyższym przykładzie, dla klasy .header ustawiliśmy tło za pomocą background-image, a następnie użyliśmy właściwości background-repeat: repeat-x;, aby tło powtarzało się tylko w poziomie. Dzięki temu, niezależnie od szerokości okna przeglądarki, tło nagłówka będzie ciągłe w poziomie, ale nie będzie się powtarzać w pionie.

Opcje wartości background-repeat

Właściwość background-repeat może przyjąć kilka wartości:

 • repeat: Domyślna wartość; tło będzie powtarzane zarówno w pionie, jak i poziomie.
 • repeat-x: Tło będzie powtarzane tylko w poziomie.
 • repeat-y: Tło będzie powtarzane tylko w pionie.
 • no-repeat: Tło nie będzie powtarzane; wyświetlony zostanie tylko jeden obraz tła.
 • space: Tło będzie powtarzane i rozłożone równomiernie w przestrzeni, aby zmieścić się w elemencie, bez przycinania.
 • round: Tło będzie powtarzane i przeskalowane, aby wypełnić element, co może prowadzić do zmiany proporcji obrazu.

Podsumowanie

Właściwość background-repeat w CSS3 oferuje programistom i projektantom stron internetowych dużą elastyczność w kontroli prezentacji tła elementów HTML. Dzięki różnym opcjom powtarzania tła można tworzyć atrakcyjne i dynamiczne układy strony, które poprawiają wizualną atrakcyjność serwisu internetowego. Umiejętne wykorzystanie tej właściwości może znacząco wpłynąć na ogólny wygląd i odczucie strony, dodając jej unikalnego charakteru.

 

Scroll to Top