block-size w CSS3

Właściwość block-size w CSS3 jest stosunkowo nowym dodatkiem do specyfikacji CSS, który pozwala deweloperom na precyzyjne kontrolowanie rozmiaru elementów blokowych w kierunku blokowym (pionowym dla większości języków pisanych w poziomie, jak angielski). Jest to szczególnie przydatne w nowoczesnych układach stron internetowych, gdzie responsywność i elastyczność są kluczowe.

Przykład użycia block-size

W poniższym przykładzie pokażemy, jak użyć właściwości block-size do kontroli wysokości elementu w kontekście prostego dokumentu HTML.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania block-size w CSS3</title>
  <style>
    .box {
      background-color: lightblue;
      width: 100px; /* Szerokość elementu */
      block-size: 150px; /* Wysokość elementu w kierunku blokowym */
      margin: 20px; /* Margines dla wizualizacji */
      border: 2px solid black; /* Obrys elementu */
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="box"></div>

</body>
</html>

W tym przykładzie, .box jest prostym elementem div, którego wysokość została ustalona za pomocą właściwości block-size na 150px. Pozwala to na bardziej intuicyjną kontrolę rozmiarów elementów w nowoczesnych układach stron, gdzie kierunek blokowy może się różnić w zależności od ustawień języka i orientacji strony.

Zastosowania block-size

Właściwość block-size jest szczególnie przydatna w kontekście międzynarodowych stron internetowych, gdzie kierunek czytania tekstu może się zmieniać. Dzięki niej, deweloperzy mogą łatwiej projektować układy, które są elastyczne i dostosowują się do różnych kierunków tekstu, bez potrzeby zmiany całego stylu elementów przy zmianie orientacji strony.

Zalety używania block-size

 • Elastyczność: Umożliwia projektowanie responsywnych układów, które łatwo dostosowują się do różnych kierunków tekstu.
 • Czytelność: Poprawia czytelność kodu, jasno określając, że kontrolujemy rozmiar elementu w kierunku blokowym.
 • Uniwersalność: Przydatna w projektowaniu stron wielojęzycznych, gdzie kierunek tekstu może się różnić.

Podsumowanie

Właściwość block-size w CSS3 to potężne narzędzie dla deweloperów, umożliwiające precyzyjną kontrolę rozmiaru elementów w kierunku blokowym. Jest to szczególnie ważne w kontekście projektowania responsywnych i wielojęzycznych stron internetowych. Dzięki block-size, możemy łatwiej tworzyć układy, które są elastyczne i dostosowują się do różnych potrzeb użytkowników, niezależnie od kierunku tekstu czy orientacji urządzenia.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top