Box-Shadow w CSS3

W CSS3, właściwość box-shadow pozwala na dodanie cienia do elementu, co może znacznie poprawić wygląd strony internetowej, dodając głębię i podkreślając określone elementy. Ta właściwość jest wszechstronna i pozwala na tworzenie różnych efektów wizualnych, od subtelnych cieni, przez imitację trójwymiarowości, aż po dynamiczne efekty interaktywne.

Przykład użycia box-shadow

Poniżej znajduje się przykład kodu HTML i CSS, który demonstruje, jak można wykorzystać właściwość box-shadow. W tym przykładzie stworzymy prosty element z cieniem, aby zobaczyć, jak łatwo można osiągnąć efekt głębi.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład wykorzystania box-shadow w CSS3</title>
  <style>
    .box {
      width: 200px;
      height: 200px;
      background-color: lightcoral;
      margin: 20px auto;
      /* Dodanie cienia do elementu */
      box-shadow: 10px 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="box"></div>

</body>
</html>

W powyższym przykładzie, właściwość box-shadow jest stosowana do diva o klasie .box, aby stworzyć efekt cienia. Wartości box-shadow są następujące:

 • Pierwsza wartość (10px) określa przesunięcie cienia w poziomie względem elementu.
 • Druga wartość (10px) określa przesunięcie cienia w pionie.
 • Trzecia wartość (20px) definiuje rozmycie cienia, co sprawia, że wygląda on na bardziej naturalny.
 • Czwarta wartość (rgba(0, 0, 0, 0.5)) określa kolor cienia oraz jego przezroczystość.

Możliwości box-shadow

Właściwość box-shadow pozwala na tworzenie wielu cieni dla jednego elementu poprzez oddzielenie poszczególnych wartości przecinkami. Daje to możliwość tworzenia bardziej złożonych i interesujących efektów wizualnych.

Podsumowanie

Właściwość box-shadow w CSS3 jest potężnym narzędziem, które może znacząco wpłynąć na estetykę i użyteczność strony internetowej. Pozwala na dodanie głębi i wyróżnienie elementów strony, co sprawia, że interfejs użytkownika staje się bardziej interaktywny i przyjemny dla oka. Dzięki łatwej konfiguracji i wszechstronności, box-shadow jest chętnie wykorzystywana przez projektantów i deweloperów do tworzenia nowoczesnych, atrakcyjnych stron internetowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Fullstack w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top